От х:

Днес в x:

Първомаец апелира за подобряване на пътна безопасност в общината

Изображение 1 от 4

  Отворено писмо до ръководителите на 4 институции е изпратил Ангел Димчев. Той е млад мъж, който не веднъж е правил впечатление с гражданската си позиция и отговорно поведение. Писмото му е продиктувано от условията в Първомай, създаващи предпоставки за пътно транспортни произшествия. Писмото е изпратено до ДА "Безопасност на движението по пътищата, до председателя на УС на Института за пътна безопасност, до кмета на община Първомай и началника на РУ на Полицията, Първомай.

  Самият той казва, че писмото му трябва да се възприема като форма на висока гражданска активност, която цели да повиши критериите за пътна безопасност на община Първомай. 

  Публикуваме пълния текст на писмото и се присъединяваме към  призива за спешни действия от страна на институциите.

  ДО 

  Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“

  ДО 

  Г-Н БОГДАН МИЛЧЕВ 

  ПРЕДСЕДТЕЛ НА УС НА ИНСТИТУТА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

  ДО 

  Г-Н НИКОЛАЙ МИТКОВ

  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

  ДО 

  ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ

  ОТВОРЕНО ПИСМО

  Относно: Апел за подобряване на пътната безопасност в община Първомай.

  УЖАЖАЕМА ГОСПОЖОКРУМОВА,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЧЕВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТКОВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

             С най-дълбоко уважение към Вашата отговорна работа бих искал да отправя искане за взимане на спешни мерки във връзка с подобряване на пътната безопасност в община Първомай. Като гражданин с постоянен адрес в града и участник в пътното движение, считам, че е от съществено значение да се предприемат допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на всички участници в движението.

             Всеки ден, когато се отправяме на път, ние поемаме отговорност както за живота и здравето на самите нас, така и на тези около нас. Водачите, пешеходците, велосипедистите – всички ние носим отговорността да създадем сигурна и отговорна пътна среда. Въпреки това  основата  част  от  процеса  по  осигуряване  на  безопасност  на  всички  участници  в движението е пряко задължение на компетентните органи и институции.

              Както може би вече знаете, България се класира на първо място в Европейския съюз по смъртни случаи на пътя през 2023 година, съгласно предварителни данни, оповестени от Европейската  комисия.  Според  тези  данни  страната  ни  е  регистрирала  стойност  от  82 смъртни  случая  на  един  милион  жители.  В  противоположния  край  на  статистиката  са Швеция и Дания, където броят на смъртните случаи е значително по-нисък, съответно 22 и 27 смъртни случая на един милион жители.

             За съжаление, в община Първомай нивото на пътната безопасност е незадоволително. Твърде  много  са  примерите  за  изтъркана  или  изцяло  липсваща  пътна  маркировка, повредени и неясни пътни знаци, дупки и неравности на пътя и недостатъчно стоманени предпазни  огради.  Тези  примери  са  доказателство  за  несъответствия  с  нормативните изисквания и могат да бъдат предпоставки за сериозни инциденти.

             Поради  тази  причина  апелирам  да  бъде  проявена  проактивност  чрез  следните конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност на територията на общината:

  • Подобряване на пътната инфраструктура чрез качествена поддръжка на пътните знаци, тротоарите, пътищата и велоалеите;
  • Изграждане на допълнителни защитни съоръжения около опасните участъци;
  • Редовно полагане на издръжлива пътна маркировка;
  • Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за пътната безопасност сред местното население;
  • Засилване на пътните патрули в рисковите участъци и кръстовища.

             Вярвам,  че  тези  предложения  ще  допринесат  за  пътната  безопасност  и  ще предотвратят  възможни  инциденти.  Моля  за  Вашето  сериозно  внимание  и  конкретни действия по темата.

             Към писмото са приложени и няколко снимки, които отразяват нагледно малка част от гореспоменатите проблеми.

  15.03.2024 г.                                                                                           С уважение:   Ангел Димчев

  Гр. Първомай   

  Източник: Parvomai.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Последни новини