От х:

Днес в x:

Светозар Славчев бе избран в Контролния съвет на Асоциацията на председателите на общински съвети

Председателят на Общинския съвет-Първомай, Светозар Славчев, бе избран за член на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България/ НАПОС-РБ/.

Това стана на 06.03.2024 год., когато  се проведе Общо събрание на Асоциацията  в град Пловдив. На него бяха представени и приети отчетните доклади от председателите на управителния и контролния орган на националната асоциация и нейното развитие през мандата. Извърши се и избор, на който бяха избрани новите състави на Управителния и Контролния съвет.

В Асоциацията членуват над 200 членове и е създадена през 2004 год. Целите ѝ са сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление; повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление; изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление; разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини