От х:

Днес в x:

Близо 1000 души получават топъл обяд или се обслужват от Домашния социален патронаж в Хасково

  Близо 1000 са ползвателите на две от най-масовите социални услуги в Община Хасково-“Топъл обяд“, която е по европейска програма и Домашен социален патронаж.

  Още една възможност е осигурена за онези хора от града и селата в общината, които са в неравностойно положение, за които няма кой да се грижи и се нуждаят от подкрепа. Те я получават по проект, който местната администрация изпълнява „Грижа в дома“, отново с европейско финансиране.

  Става въпрос за различни групи хора, с различна нужда от подкрепа, на които им се предоставят социални услуги за обгрижване на място в  дома. Опитваме се да поддържаме услуги на ниво, които да покриват нуждите на хората, защото социалната политика на Общината е важна и подкрепяща и до нея трябва да има достъп всеки при определени правила. Зад цифрите и сметките обаче винаги стоят човешки съдби и това, което остава зад вратите на домовете за очите на хората, е благодарността на тези, които получават подпомагането. Ежедневно в местната администрация получаваме писма, написани на ръка или изпратени на имейл от хора, които благодарят, че има с кого да общуват и има кой да се погрижи за тях, разказват за работата по част от социалната грижа заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева и началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Общинска администрация Златка Караджова.

  Госпожо Вълчева, вие, като заместник-кмет на община Хасково, как бихте оценила възможностите за социални услуги, които местната администрация е разработила и предлага на потребителите? Достатъчно ли са те и достигат ли наистина до всички, които се нуждаят от тях?

  Мария Вълчева: Може и нескромно да звучи, но бих казала, че работата на местната администрация в социалната сфера е  на високо ниво, за което община Хасково нееднократно е била давана за пример в страната. Екипът работи и в момента по разширяване на някои от услугите или по проекти за нови услуги.

  Важно е обаче да разграничим момента, че услугите, които предлагаме и изпълняваме, са различни, и за получаването им има различни базови критерии.

  Да говорим за онези от социалните услуги, които се предоставят за грижа в домашна среда и се изпълняват и към този момент, понеже в общественото пространство има и доста критики. Домашният социален патронаж например e социална услуга, която се предоставя за неограничен брой потребители, колко са всъщност те в момента?

  Мария Вълчева:Така е, при тази социална услуга, която покриваме, няма ограничение откъм брой ползватели. Издържа се изцяло от общинския бюджет и използва материална база, която е общинска собственост.

  Чрез нея в момента се доставя храна на 235 души. Шест са заявленията, които са в етап на обработка. Ползвателите в момента са хора от града, но сме обслужвали и от селата, когато е имало заявления от там. На практика всеки, който заяви, че има нужда от тази помощ, я получава. Заявленията могат да бъдат подавани целогодишно. Тези хора заплащат транспортна дневна такса от 25 стотинки, за да им се достави храната до дома, без значение в коя точка на града или на село се намират. Сумата е фиксирана в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Самата цена на храна не влиза в тази услуга, всеки заплаща диетата, която е избрал потребителят. Храната се приготвя от фирма, която е спечелила обявената обществена поръчка на база най-ниска стойност, предложена за изхранване. В случая това е ЕТ „Тано-Николай Траилов“.

  Потребител на тази услуга може да бъде всеки и тук не е от значение социалният статус, тъй като съответният човек може да е много добре финансово, но да е трудно подвижен и да няма близък, на когото да разчита. Точно в това е функцията на тази услуга - да покрие конкретна нужда,без оглед на финансов статус на нуждаещия се. Тези потребители обикновено са хора в пенсионна възраст, лица с ТЕЛК решение, самотно живеещи хора, деца с увреждания или сираци.

  Ако понякога се случи забавяне за одобрение и включване, то това е само защото документите са в технологичен период на обработка. Периодите обаче са кратки.

  Домашният социален патронаж е услуга, която няма таван за потребителите като брой. Ако има повече потребители, които искат да се ползват от нея, имаме механизми, чрез които да организираме повече транспорт и да активираме още служители.

  Златка Караджова: През 2023 година потребителите на домашен социален патронаж не са били по-малко от 210 души месечно. Броят е плаващ, защото има хора, които се отказват и други, които се включват.

  Хората, които ползват тази услуга, имат възможност да заявят различна диета за храненето си, спрямо здравословното си състояние.

  На практика за ползването на тази услуга няма откази от страна на администрацията. Отказът може да бъде получен единствено, ако потребителя няма постоянен и настоящ адрес на територията на нашата община.

  Но искам да споделя, че макар работата на колегите от Социалния патронаж, която влиза в задълженията им е да доставят храна до дома на нуждаещия се, всъщност в един момент се превръща в много повече за потребителите - в приятелство, в жест на внимание. Хората, особено самотните възрастни и трудноподвижни, се привързват към тях и ги очакват с нетърпение, защото често те са външната им връзка със света.

  Другата важна социална услуга е предоставянето на топъл обяд, но тук механизмът на включване и предоставяне е доста различен от този при Домашния социален патронаж.

  Мария Вълчева: „Топъл обяд“ е проект, който се покрива с европейско финансиране през Европейския социален фонд и е с действие от две години. Настоящият действащ договор, по който работи община Хасково, е от март 2023 до края на февруари 2025 година. Всеки работен ден за този период 700 души получават напълно безплатна храна, съгласно посочения по проект капацитет на потребители. В рамките на града се доставя храна на 91 души, а по селата-на 609 жители. Това са хора предимно от уязвимите групи, а подкрепата им е една от основните цели на проекта.

  Г-жо Караджова, опишете механизма как топлата храна стига навреме на място при заявителя?

  Има няколко лъча, по които храната се транспортира и организирани пунктове по селата. Кметовете помагат по места.

  Тази услуга е напълно безплатна, защо тогава и често има недоволни?

  Мария Вълчева: Защото има хора, които остават извън нея. Вече посочих, че има капацитет и той не може да бъде променян в срока на действие на вече сключения договор. Но този капацитет, в случая 700 души, се определя на база на определени критерии. Първо Община Хасково прави проучване през Дирекцията по социално подпомагане, откъдето посочват допустимите за получаването на услугата като брой хора. А те са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства. Влизат и пенсионери с ниски доходи, не могат да се издържат с тях и имуществото си и не получават подкрепа от близките си. Допустими са и хора, които не могат сами да се обслужват поради затруднение в придвижването, в това число и самотни майки с ниски доходи и с увреждания, за които няма подходящ асистент по механизма за лична помощ. На подпомагането подлежат и лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация, а също скитащи и бездомни хора.

  При запълване на капацитета, ако се появят повече желаещи да се включат, то те трябва да изчакат освобождаване на място. Точно от там идват проблемите. Често се случва да идват хора да ходатайстват и да настояват „техният човек“ да измести някой друг от чакащите.

  Как се случва допълнителното включване?

  Златка Караджова: Към момента на отваряне на процедурата, има определен срок за подаване на документи. Можем да отворим наново и да вземем нови заявления, само ако нямаме чакащи. В момента например имаме заявили включване и затова, ако отпадне някой от услугата по някаква причина, влиза в подпомагането следващият по ред с най-голям брой точки. Ако в даден момент намалят чакащите, отваряме нов прием на документи. Така на практика капацитетът на услугата за периода на действие винаги е пълен на сто процента.

  Когато казвам това обаче, трябва да се има предвид, че на освободено място влиза човек с повече брой точки по оценка на експертна общинска комисия, която взима предвид дохода, уврежданията, ако има такива, и още редица показатели. Но преди да стигне до тази комисия, заявителят е преминал през оценка от Дирекция „Социално подпомагане“, която подава към Общината информация дали той отговаря или не на критериите за допустимост по програмата. Затова механизмът, който се прилага е доста свързващ експертната работа между държавната служба и общинската администрация.

  Защо Община Хасково не е изработила механизъм, през който да организира и администрира собствена социална кухня, където да се приготвя храната за социалните услуги, а не да се действа чрез външна фирма?

  Мария Вълчева: Мислили сме за такъв вариант, но той не е най-удачен организационно и финансово. Освен това нямаме подходящо помещение, което да покрива изисквания за такава дейност, въпреки че чувам различни други твърдения.

  Освен това изброихме програми, чрез които се опитваме да обхванем възможно много потребители. Те са различни за различни групи хора. И не разбирам какво би променил факта дали тази храна, която се предоставя през социалните програми, се приготвя от външна фирма или от организация, която да се администрира от Общината.

  Има много критерии, на които трябва да отговаря една такава кухня. Освен това всички сме наясно, че персоналът, който би работил в нея няма да идва на работа безплатно.

  Г-жо Караджова, говорим за предоставяне на храна на нуждаещите се, но има и групи, които имат потребности от други тип социална подкрепа, разкажете и за тях.

  Една от важните е асистентската подкрепа. Това е специализирана услуга от Закона за Социалните услуги, делегирана от държавата дейност. Тя включва всекидневна почасова подкрепа от социален асистент. По нея в момента се обслужват 210 души от 55 асистенти. Те се включват като време според нуждата на потребителя.

  По закона за личната помощ имаме  657 лични асистенти, които обслужват 617 лица с трайни увреждания с над 90 % чужда помощ и деца с трайни увреждания.

  Другият проект е „Грижа в дома“, който се финансира също с европейски средства. По него имаме 564 потребители. До момента са обслужени общо 730 души, като част от тях са отпаднали. Специалистите, които са ангажирани, са рехабилитатори, психолози, медицински сестри, домашни помощници и социални асистенти. Тази услуга е компактна. Това означава, че спрямо нуждите на човек, в грижата за него могат да се включат един, двама или експерти от всички професионални категории.

  Важно е да се отбележи, че не може да се ползва дублираща услуга по различните програми. Това се проверява много и стриктно, за да се избегне двойно финансиране. Но един потребител може да ползва услуга от две програми-личен асистент по една и психолог по друга, например.

  Друго важно нещо, което трябва да се знае, е че всеки има право сам да избере към коя от социално подкрепящите програми да се насочи.

  Интервю на Красимира Славова

  Източник: Haskovo.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (2)

  • 1
   Ка
   какво ще стане ако
   2 -2
   12:24, 20 фев 2024
   Какво ще се случи ако няма желаещи фирми да готвят и да се занимават с този бизнес? Общината тогава ще създаде ли своя кухня за да обслужва социално слабите?
  • 2
   Хм
   хм
   4 0
   15:46, 20 фев 2024
   Няма значение дали ще готви общинска кухня майка или частна фирма.Важно е според мен хората да харесват храната.
  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

  Случаен виц

  Последни новини