От х:

Днес в x:

Преводите в евро ще пристигат за десет секунди в целия ЕС

Евродепутатите приеха нови правила, с които се гарантира, че паричните преводи в евро ще пристигат в рамките на десет секунди в целия ЕС, съобщиха от ЕП. 

Оттам допълват, че преведените средства пристигат незабавно в банковите сметки на непрофесионални клиенти и фирми.

Новият регламент има за цел да гарантира, че непрофесионалните клиенти и предприятията, особено малките и средни предприятия, няма да се налага да чакат да получат парите си. С новите прави трябва да се повиши и безопасността на трансферите.

Банките и другите доставчици на платежни услуги ще трябва да гарантират, че кредитните преводи са достъпни и обработени незабавно.Текстът, вече съгласуван с държавите членки на ЕС, актуализира настоящите правила на Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Незабавен кредитен превод

Кредитните преводи ще се извършват незабавно, независимо от деня или часа - парите трябва да пристигнат в сметката на получателя в рамките на десет секунди. Платецът следва също така да бъде информиран в рамките на десет секунди дали прехвърлените средства са били предоставени на предвидения получател.

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, също ще трябва да прилагат правилата, когато сметките вече предлагат редовни операции в евро, след по-дълъг преходен период. Ще има специална дерогация от извършването на плащането в рамките на десет секунди за такива сметки извън работното време, считайки евентуалните опасения относно достъпа до ликвидност в евро.

Безопасност на клиентите, наказания и санкции

За да се гарантира безопасността, доставчиците на платежни услуги трябва да разполагат със стабилни и актуални мерки за разкриване и предотвратяване на измами, за да се избегне попадането на кредитни преводи в грешна сметка поради измама или грешка. За тази цел доставчиците на платежни услуги, извършващи дейност в ЕС, трябва незабавно и без допълнителни такси да предоставят услуга за проверка на самоличността на получателя.

Като допълнителна предпазна мярка срещу измами банките следва да позволят на своите клиенти да определят максимална сума за незабавни кредитни преводи в евро, която може лесно да бъде променена преди следващия превод.

Ако доставчикът на платежни услуги не изпълнява задълженията си за предотвратяване на измами и това доведе до финансови щети, клиентът може да поиска обезщетение от доставчика на услуги съгласно новите правила.

Доставчиците на платежни услуги, които предлагат незабавни кредитни преводи, трябва да проверяват дали някой от техните клиенти подлежи на санкции или на други ограничителни мерки, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Таксите остават същите

Таксите, прилагани от доставчици на платежни услуги по отношение на операциите за незабавен кредитен превод в евро, не могат да бъдат по-високи от таксите, прилагани за операции по „немигновен“ кредитен превод в евро.

Текстът беше приет с 559 гласа „за“, 7 „против“ и 35 „въздържал се“. Новите правила влизат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 12 месеца, за да приложат регламента.

Източник: offnews.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини