От х:

Днес в x:

Три нови защитени зони са обявени на територията на област Хасково

Министерството на околната среда и водите обявява нови 14 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. След тях са и три, които са на територията на област Хасково.

Защитена зона "Банска река" е с площ 807,163 дка и е разположена в землищата на гр. Димитровград, с. Добрич, с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково, с. Клокотница, община Хасково, област Хасково.

Защитена зона "Река Каялийка" е с площ 736,696 дка и е разположена в землищата на с. Бодрово, с. Скобелево, с. Сталево, с. Върбица, община Димитровград, област Хасково, с. Езерово, община Първомай, област Пловдив.

Защитена зона "Река Мартинка" е с площ 7 396,641 дка и е разположена в землищата на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с. Воденичарово, с. Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Винарово, с. Димитриево, с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, с. Брод, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Златополе, с. Радиево, с. Странско, община Димитровград, област Хасково.

Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие.

Целта на обявяването на защитените зони е опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион.

В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Предстои те да бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини