От х:

Днес в x:

Тече срокът за заплащане на таксата за домашно куче

Започна кампанията за регистрация на домашните кучета в община Асеновград.

Срокът за вписването на четириногите е до 31.03.23 г.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), при навършване на определена възраст на кучето, следва да се извърши регистрация, издаване на паспорт, ваксинация и обезпаразитяване.

Освен това, собствениците на домашни любимци имат задължението да опазват здравето на животното и да проявяват хуманното отношение към него.

И още: опазване здравето на хората от заразни болести, които се предават от животни, както и ежегодно да заплащат такса по ЗМДТ.

По смисъла на ЗВМД, собствениците на кучета следва да спазват определени правила.

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината.

За целта следва да се подаде декларация по постоянния му адрес/седалище.

Срокът за това е 3 месеца от датата на придобиване на четириногото.

Таксата се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в 1-месечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март.

За община Асеновград таксата е определена в размер на 18 лв. годишно.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Освободени от задължение за заплащане на такса собствениците на: кастрирани кучета; кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. Кучетата, освободени от заплащане на такса, не се освобождават от задължението за ежегодна пререгистрация в общината.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини