От х:

Днес в x:

Съдиите избират членове на Висшия съдебен съвет

Днес от 8 до 18 часа се провежда вторият ден от Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет. Кандидатите в изборната процедура са 27, а съдиите чрез пряк избор ще изберат шестима членове на ВСС от своята професионална квота.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в списъка на действащите съдии. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Ако шестимата членове на ВСС, които се излъчват от Общото събрание на съдиите бъдат избрани в деня на провеждане на гласуването, т. е. днес, събранието ще бъде закрито. В случай, че след приключване на изборния ден Избирателната комисия обяви необходимостта от провеждане на повторно гласуване, същото ще се проведе утре (18 юни) 8 до 18 ч. в централното фоайе на Съдебната палата.

Съдиите избират между 27 кандидати: Атанаска Младенова Дишева - съдия във Върховен административен съд, Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд - Бургас, Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд, Георги Йовчев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Варна, Емил Иванов Дечев - съдия в Софийски градски съд, Ерна Жак Якова - Павлова - председател на Районен съд - Варна, Илияна Тодорова Балтова - съдия в Апелативен съд - Бургас, Калин Кирилов Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, Красимир Петков Шекерджиев - съдия във Върховен касационен съд, Красимира Неофитова Милачкова - съдия в Административен съд - София-град, Красимира Пенева Костова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна, Методи Орлинов Лалов - съдия в Софийски районен съд, Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд - Русе, Мирослав Милчев Начев - председател на Окръжен съд - Кюстендил, Николай Гунчев Гунчев - съдия във Върховен административен съд, Олга Зафирова Керелска - съдия във Върховен касационен съд, Пламен Христов Дацов - съдия в Апелативен съд - София, Райна Петрова Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд - Брезник, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, Севдалин Иванов Мавров - съдия във Върховен касационен съд, Станислав Петров Георгиев - заместник-председател на Апелативен съд - Пловдив, Татяна Борисова Жилова - съдия в Административен съд - София-град, Цветинка Николаева Пашкунова - съдия във Върховен касационен съд и Янко Манолев Янев - председател на Апелативен съд - Велико Търново.

Общото събрание на съдиите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС в раздел "Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС-онлайн".

За първи път от конституирането на ВСС изборът на членовете му се прави чрез пряк избор.

Източник: news.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини