20 °C

Ексекретарят на Общината Биляна Димитрова отговаря на Йончева по „Кумгейт“

Бившият вече секретар на Община Хасково Биляна Димитрова изпрати отворено писмо, в което обяснява за назначението си. В голямата си част то е провокирано от изнесената от Елена Йончева информация за роднинските назначения и кадруването на Делян Добрев в местната администрация. Скандалът, по който беше направена и диаграма с шуробаджанашките назначения, беше наречен от БСП „Кумгейт“.

Биляна Димитрова подаде оставка още в окото на скандала, който се разрази в края на септември В началото на миналата седмица иска ѝ за освобождаване беше разписан от кмета.

Публикуваме отвореното писмо на Биляна Димитрова без редакторска намеса:

„Във връзка с публикациите и интервютата, дадени от г–жа Елена Николова Йончева – представител на БСП от 29 МИР Хасково, се обръщаме към Вас в откровено писмо, за да изнесем истината, като може да се провери и дали повелята на закона е спазена.

В чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител ясно е определено, че „ Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително“. От тук е видно, че всички хвърлени обвинения върху народния представител Делян Добрев и четиримата служители от диаграмата на Елена Йончева са безпочвени и въпросът за конфликт на интереси не стои, защото, г-жо Йончева, не Делян Добрев е ръководителят на организацията – общинска администрация на Община Хасково, а това е г-н Добри Василев Беливанов, който е избран с политическа принадлежност към ПП ГЕРБ – поне с такава е бил към момента на провеждането на изборите за кметове през 2015 г.

Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт, който задължително се предхожда от конкурс, като органът по назначаване в конкретния случай е имал законово даден толеранс от 6 месеца, а именно това е посочено в чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния служител – „ В новосъздадена администрация на длъжност за държавен служител може да бъде назначавано лице без конкурс до заемането на длъжността по реда на ал. 1 и 2, но за срок не по-дълъг от 6 месеца“. И тук е моментът да се цитира органа по назначаването – кметът на община Хасково г-н Добри Беливанов, който в интервю казва: „Аз назначавам хората“. И след „осветлението“, както се изразява кметът Беливанов, е редно да се самосезират компетентните органи и да се извърши проверка на назначенията, както и да се търси отговорност от ръководителя на организацията за неспазване на нормативната воля, защото административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Специализираният контрол по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и на правата на страните по служебното правоотношение се извършва от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“.

Относно Вашето изказване, че в съществуващия според Вас модел в община Хасково, чиято втора част Вие наричате Модела на нарушаването на Закона за държавния служител, заради назначения в общинската администрация на хора, които не отговарят на изискванията му, смело заявявам: „Четете, г-жо Йончева, преди да говорите, първо четете!” Един сериозен журналист, както и един отговорен политик се опират в изказванията и становищата си на проверени факти, но във Вашите изказвания липсват такива. Цитат: „ И двете нямат предишен административен опит, който се изисква по Закона за заемане на позициите, на които те са били две години“. Тук Вие визирате секретаря Биляна Димитрова и Росица Гаргова – директор на финансовата дирекция. Въпрос: По кой закон се изисква предишен административен опит, г – жо Йончева? Защото няма такъв закон, в който се изисква „предишен административен опит“. В чл. 14 от Закона за администрацията гласи: (1) „За заемане на определена длъжност в администрацията са необходими задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит или ранг“, като тук трябва да се отбележи, че минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, необходим за заемане на всяка длъжност се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, а специфичните изисквания са свързани с особеностите на функциите на длъжността и съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител е необходимо те също да бъдат регламентирани с нормативен акт. За длъжността Секретар на община Хасково в нормативни актове не са предвидени специфични изисквания за заемане на длъжностите, нито в Устройствения правилник на община Хасково. И ако имахте малко последователност в действията си първо бихте проверили какъв трудов стаж има Биляна Димитрова, който е над 15 години – трудов и професионален стаж. Проверявайте малко преди да се произнасяте! То трябва и да се чете, не само да се дефилира в политическите коридори.

Внимателно трябва да се проследи картината на проведената процедура относно протеклите конкурси почти 1 г. и 10 мес. след встъпване в длъжност на кмета Добри Беливанов, кметът, избран не с мажоритарен вот, както той сам се обяви, а заради решаващия фактор – партийната принадлежност, заради гласа на всеки един жител, уповаващ се на отговорностите, решенията и действията на ПП ГЕРБ. Председатели на конкурсните комисии са Евгени Консулов – зам.-кмет на Община Хасково и Велин Балкански – зам.-кмет на Община Хасково и членове Пламен Лечев – началник отдел „ПНО“, Румен Атанасов – гл. експерт „ОМП“, Гергана Иванова – гл. експерт „Човешки ресурси“. Преценката на комисията и класирането на кандидатите се описват в протоколи, които се представят на органа по назначаването. Издадени са заповеди за отмяна на четири от петте конкурса и за прекратяване на конкурсните процедури, като в заповедите е посочено, че са постъпили жалби от кандидати, които не са класирани на първо място. Същите тези жалбоподатели, които не са издържали още първия етап от конкурса – писменната – продължават да са на възлови позиции в Община Хасково. Но тук е много важно да се посочи, че извършената проверка не е направена и председателите на комисиите не са сезирани за проверката. Видно е, че кметът Добри Беливанов еднолично, без да се съобразява с законовата процедура за извършване на реална проверка, си отменя за пореден път своите заповеди, които са обявени на сайта на община Хасково в раздел Кариери. Интересното тук е, че са отменени само четири конкурса от общо проведени десет, за повечето, от които съставът на комисиите е същия. С този акт на „разчистване“ според Вас кой кадрува? Как кметът Добри Беливанов, прокламиращ честност и прозрачност на конкурсите, не се е самосезирал за проверка на работата на комисията и на другите конкурси? И Добри Беливанов не си ли противоречи, казвайки, че има един „ зам.-кмет, който е изключителен финансист“, визирайки Велин Балкански? В същото време със заповедите за отмяна на конкурсите, зам.-кметът В. Балкански като председател на две от комисиите е обявен, че не е обективен и е допуснал нарушения, свързани с начина на провеждането на конкурса при обявяване на системата за определяне на резултатите, което от своя страна, според Добри Беливанов води до опорочаване на конкурсите. Как така един „ изключителен финансист“ като г-н В. Балкански допуска толкова елементарни грешки в пресмятането на точките по формулата, посочена в Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители?

В това отворено писмо заставам пред Вас, жителите на община Хасково, с гордо вдигната глава и чиста съвест и отговорно заявявам, че 1 год. и 10 месеца работих усърдно, експертно и компетентно за родно Хасково. "

Haskovo.net


63 Коментара

Хороскоп за 22.07.2018

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби
Моля, изберете зодия
Последни новини