От х:

Днес в x:

Търсене в Haskovo.NET

Използване на полетата за търсене

  1. В основното поле може да се използват:
    • Кавички – за групиране на думи във фраза (пример: "Млечният път");
    • Късо тире/минус – за изключване на думи/изрази от търсенето (пример: "Млечният път" -вселена);
  2. Търсѝ само в заглавието – прави се проверка за наличие на съвпадения само с думи/изрази от заглавието на медиата;
  3. Думите да се търсят цели – при търсене, въведените думи се третират като начало на търсена дума. При слагане на отметка на това поле, търсенето се ограничава то точно изписаните думи;
  4. Разстояние между думите – това поле се използва, само ако се търсят цели изрази, оградени в кавички. Разстоянието между думите представлява броят на думите, които се намират между въведените за търсене думи.
Не са открити резултати по зададените ключови думи.

Горещи теми

Последни новини