От х:

Днес в x:

Випуск 2024 на ПГСС се дипломира

 

30 Дипломи за средно образование, 44 Свидетелства за професионална квалификация и 19 Удостоверения за втори гимназиален етап раздаде инж. Росица Генова – Директор на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“. Момичетата и момчетата от Випуск 2024 получиха документите за зрелост, които им откриват нов път и възможности за реализация, на тържествена церемония в Актовата зала на гимназията.

В 65-та година на училището от него излязоха първите икономист-информатици. STEM специалността Икономическа информатика е все по-желана и необходима в съвременния дигитален свят.

С документи в ръка, си тръгнаха и момичета, които проправиха пътя на дуалната форма на обучение, учене чрез работа в реална работна среда. През последните пет години, те усвояваха тънкостите на специалност Производство на облекло от текстил.

Гордост за ПГСС „Васил Левски“ са и зрелостниците, завършили образованието си по традиционните за гимназията специалности Агроекология, Земеделско стопанство и Механизация на селското стопанство.

Випуск 2024 постигна общ среден успех Много добър 4,84. Пожеланията, които им отправиха директорът, класните ръководители и цялата общност на ПГСС, бяха за здраве, успехи и постигнати цели.

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини