От х:

Днес в x:

Интервю с д-р Теньо Манолов, зам.- кмет на Община Асеновград

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Стартира програмата за безплатна подмяна на отоплителни уреди за Община Асеновград? Кой може да кандидатства?

Щастливи сме, че община Асеновград успя да стартира проекта за „Подобряване качеството на атмосферния въздух, финансиран по Процедура „За по-чист въздух!“ по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 27 379 011,13 лева. Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва или въглища).

    Колко домакинства ще бъдат обхванати по тази програма?

Целта на кампанията е да редуцира замърсяването на въздуха, да подобри качеството на живот на жителите в района, като поставя за цел да обхване до 3000 домакинства на територията на общината.

    Къде може да се попълнят заявления?

От 06.06.2024 г. домакинства на територията на община Асеновград вече могат да заявят желанието си за участие в проекта, чрез подаване на заявление в обособен за целта офис находящ се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 4, сградата на Народно читалище „Родолюбие-1873“, ет. 2, стая 5., както и онлайн на сайта на общината.

    С какви уреди ще бъдат заменени старите?

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битово отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт. Възможността, която дава програмата, е замяна на отоплителен уред на твърдо гориво с алтернативен такъв на пелети, термо-помпи или климатици.

    Какви са дългосрочните стратегии на Община Асеновград за подобряване на енергийната ефективност?

Дългосрочните стратегии на Община Асеновград за подобряване на енергийната ефективност обикновено включват няколко ключови области на действие. Въз основа на добрите практики и типичните мерки, прилагани в българските общини, е възможно да се очертаят следните стратегии – реновиране на сгради, инвестиции в зелени технологии, подобряване на инфраструкурата и интегриран енергиен план.

    Ще има ли механизми за обратна връзка от гражданите относно подменените отоплителни уреди?

Включването на механизми за обратна връзка от гражданите относно подменените отоплителни уреди е важно за успешното изпълнение на всяка програма за енергийна ефективност. Община Асеновград би могла да използва следните механизми за събиране на обратна връзка – анкети и обществени обсъждания.

    Има ли обмен на добри практики и опит между различните общини?

Да, обменът на добри практики и опит между различните общини е важен аспект за успешното изпълнение на проекти за енергийна ефективност и устойчиво развитие. В България съществуват няколко механизми и платформи за насърчаване на такъв обмен.

 

 

Видеа по темата

Последни новини