От х:

Днес в x:

Отоново се търси директор на Художествената галерия в Смолян

Кметът Николай Мелемов обяви за втори път конкурс за длъжността директор на Художествената галерия в Смолян. Той ще трябва да отговаря за цялата организация на работата в галерията. Договорът, който бъдещият директор ще сключи с Общината е за срок от пет години. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”; - Професионално направление - Теория на изкуствата, изобразително изкуство;

Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Присъдени научни степени; Опит в областта на галерийното дело и опазване на културното наследство; Участие в разработването и реализацията на програми и проекти; Чуждоезикова подготовка; Компютърна грамотност.

До участие в конкурса се допускат лица, представили всички необходими документи. Конкурсната комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. Защитата на концепцията за дейността и развитието на Художествена галерия гр. Смолян и събеседването се провеждат в един ден.

Концепцията трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието на Художествена галерия гр. Смолян; основни проблеми на функционирането й; тенденции и възможности за развитието на Художествена галерия, като културен институт и мястото й в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Художествена галерия, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на художествените фондове, научно-изследователска дейност, образователна и популяризаторска дейност на Художествена галерия гр. Смолян; 

За справки тел.0301/6-76-54 – Елка Дърмонева – гл. експерт. 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини