От х:

Днес в x:

Внимание! Започва пожароопасният сезон в Хасковска област

Пожароопасният сезон в горските територии на Хасковска област започва от 1 април и продължава до 30 ноември. Това става със заповед на областния управител Гинка Райчева, издадена на 25 март.

През периода се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Особено внимание трябва да се обърне на пострадалите от корояди и засегнати от съхнене иглолистни култури, падналата на земята дървесина, които са предпоставка за лесно запалване и развитие на големи пожари.

Трябва да се осигури проходимостта на горските пътища за придвижване на противопожарната техника, като продължи разчистването на падналите стъбла, препречващи пътищата и да се ремонтират повредените от порои участъци.

Необходимо е да се направят нови и да се поддържат стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради.

Да се оказва контрол по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

Да се почистват периодично сухите треви покрай ж.п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и да се отстранява сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от 1-ви клас на пожарна безопасност.

Да се осъществява строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите, и в съседство с тях.

Да се сформират и оборудват специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ДГС/ДЛС и общините.

Специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари да са в пълна готовност.

За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС/ДЛС и общините. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, при възникване на пожар в горските територии. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ.

Общините и собствениците на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.

Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските земи и да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделски земи.

 

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини