От х:

Днес в x:

В пет села на Кърджалийско водата е негодна за пиене,в две села чешмите са заразени с ешерихия коли

 Регионалната здравна инспекция-Кърджали предостави актуална информация за извършвания мониторинг на качеството на питейната вода в област Кърджали за периода 15-29.02.2024 г.

Броят на населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период е 17.

Броят на изследвани проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по показатели, включени в постоянния мониторинг  е 14.

От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  - 5.

Населено място                         Показател                                                 Стойност

с.Бял извор, общ.Ардино          КФ 11/100                                               0/100 CFU/100cm3

                                                     Мътност-неприемлива                                       -

с.Чубрика, общ.Ардино             Мътност-неприемлива                                       -

с.Комунига общ.Черноочене     КФ 17/100                                               0/100 CFU/100cm3 

                                                      Мътност-неприемлива                                       -

с.Ябълчене, общ.Черноочене     Мътност-неприемлива                                       -

с.Севдалина, общ.Кърджали      КФ 13/100                                               0/100 CFU/100cm3 

                                                       Мътност-неприемлива                                       -

Броят на изследвани проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по показатели, включени в периодичния мониторинг  е 6.

От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - няма.

Броят на изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (МВ) по показатели, включени в постоянния мониторинг - 2.

От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 - 2.  

с.Жълтуша, общ.Ардино            КФ 37/100                                           0/100 CFU/100cm3                                         

 „Ходжова чешма”                      ЕКоли  15/100                                     0/100 CFU/100cm3

                                                     Мътност-неприемлива                                    -

с.Жълтуша, общ.Ардино           КФ 63/100                                           0/100 CFU/100cm3                                 

„Терзийска чешма ”                                                                                                                                                                                                    

                                                      Мътност-неприемлива                                   -

Предприети мерки от РЗИ-Кърджали:

- уведомена е Общинска администрация - Ардино за резултатите от проведените изследвания на водите от местните водоизточници в с.Жълтуша, общ.Ардино;

- с цел информиране на населението е издадено и връчено на кмета на населеното място предписание №ЗП-00-22/23.02.2024 г. за поставяне на  информационни табели „Водата не e годна за пиене”  на двата водоизточника.                             

Броят на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания: 13 ентероколита.

Предприети мерки за административна принуда при констатирани нарушения на водоснабдяването - издадени общо 5 предписания (1 до кмета на с. Севдалина, общ. Кърджали  и  4 до В и К оператора).

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини