От х:

Днес в x:

Дни срещу тормоза сред подрастващите с различни инициативи в Хасково и Харманли

  Много и различни инициативи организират на днешния ден, който е обявен против тормоза училища и институции. Учениците от 9 „В“ клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ участваха в открит урок за детското насилие и агресията в училище в Районен съд-Хасково. Те чуха повече за наказателната отговорност на непълнолетните, за хулиганските прояви на малолетни и непълнолетни лица, както и за възпитателните мерки, които се прилагат спрямо тях. Инициативата е част от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, който е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

  В днешната лекция председателят на Районния съд Пламен Георгиев и районният прокурор – Антон Иванов представиха пред учениците теми за отделни престъпни състави и бяха очертани основни положения в наказателния процес. Учениците влязоха в роли и разиграха казус свързан с агресия от страна на ученик към учител.

  В Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ Дните срещу тормоза в училище са два. Те организират всяка година в края на февруари в съзвучие със Световния ден на розовата фланелка- ден срещу училищния тормоз.

  Традиция в училището е по-големите ученици да информират и провеждат инициативи с по-малките.

  Тази година през първия ден от инициативата обучени доброволци основно от 10 клас организираха групови занятия на открито с ученици от 8 и 9 клас. Учениците участваха в интерактивни дейности, които им помагат да разбират по-добре какво е тормоз и ги учат на добри отношения, приятелство и разбирателство.

  Днешният ден продължи работа по класове по различни теми- „Добрите думи“- на български и английски.

  Денят в Харманли беше под мотото „Училище без насилие!“.

  Местната комисия /МКБППМН/ съвместно с Училищните комисии за превенция (УКП) към училищата организира за учениците разнообразни дейности – дискусии, решаване на казуси, изработване на постери, рисуване и писане на послания насърчавайки най-ценните човешки добродетели - доброта, съпричастност, толерантност, уважение, разбиране, взаимопомощ. Целта е да се утвърждават позитивните модели на общуване и намаляване проявите на насилие в училище.

  Източник: Haskovo.NET

  Видеа по темата

  Коментари в сайта

  Последни новини