От х:

Днес в x:

Предизвикват учениците да нарисуват Левски

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, Първомай обявява конкурс „Рисуваме лика на Левски“.

По повод 151 години от гибелта на Апостола на свободата са предизвикани учениците от І до ХІІ клас, обучавани или живеещи на територията на община Първомай.

Целта на конкурса е да се насърчи детското творчество, да се повиши интереса и познанията на децата към личността и делото на Васил Левски.

Регламентът разпределя участниците в три възрастови групи. Позволено е ползването на всякакви техники, а едно от изискванията е да рисува на лист формат А4, блок № 4 или 25х40см. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, телефон за връзка.

Рисунките могат да бъдат предадени най-късно до 12 февруари 2024 г. на адрес: град Първомай, ул. „Бр. Миладинови - юг” № 50, в деловодството, етаж 1 /фронт офис/. На плика е важно да  бъде отбелязано: „За конкурса  „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ЛЕВСКИ”.

Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за изложба.

Имената на отличените участници ще бъдат публикувани на сайта на община Първомай и на Parvomai.NET. Отличените художници ще бъдат наградени на  19.02.2024г. от 16,30ч. в сградата на община Първомай. Те ще получат дипломи и предметни награди.

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини