От х:

Днес в x:

През 2023 година в община Първомай са инсталирани 55,94 MW ВЕИ-та

Според Института за пазарна икономика през 2023 година в община Първомай са инсталирани 55,94 MW възобновяеми енергоизточници /ВЕИ/. Заради климатичните особености и равнинния терен тук не биха могли да се инсталират водноелектрически централи или ветрогенератори и 100% от ВЕИ са фотоволтаици. Важно е да се уточни, че базата данни включва само обекти, за които АУЕР е издала гаранция за произход на енергията. Те не покриват ВЕИ мощности за собствено ползване, чиято енергия не се продава.

Средно за всеки жител на страната са инсталирани по 0,80 кW възобновяеми мощности, като в 81 общини инсталираният ВЕИ капацитет на човек е по-висок. Една от тези общини е и община Първомай. В нея са инсталирани 2,61кW/на човек.

Най-високите резултати по този показател бележат общините с големи ВЕИ обекти – Белово (103 МВт/човек), Кричим (36 МВт/човек), Каварна (31 МВт/човек) и Девин (25 МВт/човек). На другия полюс на разпределението стоят единадесетте общини, в които няма никакъв ВЕИ капацитет. Териториално погледнато, най-много ВЕИ мощности на човек се падат в общини, чиито релеф и климат са особено подходящи за изграждане на водни, вятърни и фотоволтаични електроцентрали, т.е. в планинските части на страната, в равнинните слънчеви части на Южна България и по северното Черноморие.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Още новини

Последни новини