От х:

Днес в x:

Нарушаването на санкциите, наложени от ЕС, става "европейско престъпление"

Европейската комисия представи днес предложение за включването на нарушаването на санкциите, наложени от ЕС, в списъка на "европейските престъпления". От първостепенно значение е санкциите да се прилагат изцяло, отбелязва комисията.

Предложението определя общи правила в ЕС, за да бъдат улеснени разследването, преследването и наказанието на нарушенията на санкциите във всички държави от ЕС. Прилагането на санкциите след руското нападение срещу Украйна показва сложността при определянето на имуществото, притежавано от олигарси, скрито в различни юрисдикции по сложни правни и финансови схеми. Предложеното законодателство се предвижда да въведе еднакво приложение на санкциите навсякъде в ЕС, се пояснява в съобщението. ЕК отбелязва, че така ще бъдат затворени съществуващите "правни вратички" и ще се увеличи възпиращият ефект от нарушаването на санкциите.

Комисията предлага списък с престъпления, които нарушават санкциите на ЕС, като например:

  • предоставянето на средства или икономически възможности на или в полза на определено лице или организация; неналагането на запор на тези средства; 
  • позволяването на определени лица да влизат или да преминават транзитно през дадена държава от ЕС; 
  • сключването на сделки с държави извън ЕС, които са част от забранителен списък или са санкционирани; 
  • търговията със стоки или услуги, чийто внос, износ, продажба, покупка, прехвърляне, транзит или превоз са забранени или ограничени; 
  • предоставянето на забранени или ограничени финансови услуги; 
  • предоставянето на други забранени или ограничени услуги, като правни консултантски услуги, доверителни услуги и данъчни консултантски услуги.

Като нарушения се предлага да бъде възприемано заобикалянето на санкциите. Това означава заобикаляне или опит за заобикаляне чрез укриване на средства или прикриване на това, че дадено лице е крайният собственик на средства. В зависимост от престъплението, отделното лице може да подлежи на максимално наказание от поне пет години затвор; дружествата ще подлежат на санкции в размер на не по-малко от пет процента от общия им световен оборот през стопанската година, предшестваща решението за наказание.

Предложението подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

ЕК отбелязва, че от началото на войната в Украйна ЕС наложи санкции срещу физически лица, организации и дружества от Русия и Беларус. Комисията отчита, че след въвеждането на санкциите се наблюдават опити за прехвърляне на собствеността на санкционираните. Действащите разпоредби на наказателното право за нарушенията на санкциите на ЕС се различават в отделните европейски държави. Непоследователното прилагане на санкциите подкопава способността на ЕС да говори с един глас, се посочва в съобщението.

Комисията предложи през май нарушаването на санкциите да се добави към списъка на престъпленията на ЕС. ЕК предложи също нови правила за възстановяване и отнемане на имущество. На 28 ноември Съветът на ЕС прие решение нарушаването на санкциите да бъде възприемано като част от тежката престъпност

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини