От х:

Днес в x:

Правителството прие промени в наредбата за санкциите при замърсяване на околната среда

Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения, извършени от еднолични търговци и юридически лица.

Анализът за периода 2019 г. - 2021 г. показва, че повече от десет години не са актуализирани нивата и ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, тъй като те ги плащат редовно и не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Ниските санкции водят до увеличаване на нарушенията и до увреждане на атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората, посочват от Министерския съвет.

С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси и спазва принципа „замърсителят плаща“. Предвидено е увеличение на размера на глобите с 50 % по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи увеличението на размера на санкциите е до 100 %, посочиха още от пресслужбата на правителството.

 

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини