От х:

Днес в x:

Безработните могат да се регистрират онлайн в Бюрото по труда

Желаещите да се регистрират като безработни, за да получават парично обезщетение за безработица, е препоръчително на гражданите да ползват последователно възможностите за онлайн регистрация, информират от Община Асеновград. От Дирекция "Бюро по труда"съобщават, че безработните могат да се възползват от отложения срок, който е до 14 дни след края на извънредното положение. Те могат да подадат по електронен път заявления за регистрация към ДБТ и за обезщетение към НОИ с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/.

Следващата стъпка е хората да изпратят на електронна поща в ДБТ (dbt601@zaetost.net) заявление-декларация за регистрация на безработно лице. След това, от институцията ще се свържат с всеки един гражданин на посочен телефон. Ако потребителите нямат КЕП или ПИК на НОИ, следва да попълнят самостоятелно хартиен носител на заявлението за регистрация в ДБТ, както и заявлението за ПОБ към НОИ. Подаването на заявление за отпускане на обезщетение за безработица може да се осъществи чрез интернет страницата www.noi.bg. Услугата се намира в рубриката е-услуги. Достъпът до нея също се осъществява чрез ползването на КЕП или ПИК.

Агенцията по заетостта вежда и нова електронна услуга. За ползването ѝ потребителите трябва да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Регистрацията става посредством няколко стъпки. За да създадат профил, на потребителите е необходим ПИК или КЕП. Задължителна е идентификацията с ЕГН. От главната страница на Държавна агенция "Електронно управление" следва да се избере полето „Заяви еУслуга". От него се преминава към избор на администрация - „Агенция по заетостта”. След това, от услугите се избира „Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица". После се изтегля самото заявление. Потребителите трябва да се запознаят със съдържанието и да попълнят внимателно полетата на формуляра. Посочва се точно Дирекцията "Бюро по труда", до която потребителят насочва заявлението си – тя трябва да е тази, в чийто териториален обхват попада постоянният или настоящият адрес, по който безработният желае да се регистрира и да ползва услугите по търсене на работа. В случай, че бъде посочен грешен район, съществува риск заявлението да се забави при прехвърляне по служебен път между бюрата по труда.

Накрая, след като заявлението бъде попълнено трябва да бъде прикачено обратно и да се приложат необходимите документи за регистрация. Като отговор когато заявлението-декларация бъде отразено в информационната система на "Агенция по заетостта" в профила си всеки потребител ще получи регистрационна карта и данни за контакт с трудов посредник.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини