От х:

Днес в x:
Предлага за
278,213 лв.

3833. Парцел за жилищно строителство в Източна зона на град Хасково.

Обява №65123
Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ - ЗА "ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ", ситуиран в Източна Индустриална Зона на град Хасково. Имотът е разположен с лице на второстепенен път, съответно отстоящ в непосредствена близост до главна пътна артерия за село Стамболийски - град Харманли - град Свиленград, със следните характеристики :
 • площ на имота : 2600.00 кв.м.
 • местоположение : местност "Сучукмаз"
 • трайно предназначение : Урбанизирана територия
 • начин на трайно ползване : Ниско застрояване / до 10 метра височина /
 • електричество : с утвърдено становище за захранване от ЕВН
 • вода : издадено становище от ВиК - гр.Хасково, за водоснабдяване от собствен водоизточник
 • лице на път, откъм Източната страна на имота : 77.00 метра
 • широчина на пътя, който обслужва имота : 5.00 метра
Показатели за застрояване :
 • плътност на застрояване : 60%
 • кинт : 1.20
 • озеленени площи : 40 %

Акцент :

Поземлен имот за продажба с отлични качества и местоположение, разположен в град Хасково, подходящ за Вашият нов дом !
Последни новини