От х:

Днес в x:

Детска болница няма, но 8 отдела с чиновници получават заплати за нея

Макар че новата държавна детска болница продължава да е мираж, чиновници в специално създадено за създаването ѝ държавно дружество вземат заплати да управляват проекта.

За целта са създадени осем отдела, съвет на директорите от двама души и изпълнителен директор.

Това става ясно от публикация на юриста Методи Шамов, главен асистент към Юридическия факултет на Софийския университет.

Шамов припомня, че на 8 май 2020 г. Министерският съвет (с министър-председател Бойко Борисов тогава) взима решение да бъде определен обект "Изграждане на национална многопрофилна детска болница" за обект от национално значение.

Два месеца по-късно е решено да се създаде търговско дружество - АД - "Здравна инвестиционна компания за детска болница". Предметът на дейност е "извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на национален обект: Изграждане на национална многопрофилна детска болница, както и извършването на всякаква друга дейност, незабранена от закона".

Съществуването на въпросното търговско дружество е безрочно, допълва той.

С решение на Министерския съвет от 16 март 2023 г., когато премиер е Гълъб Донев, държавата дава на търговското дружество недвижим имот от 24,5 дка в София, район "Овча купел", и дава съгласие дружеството да премахне за своя сметка намиращите се в поземления имот две недовършени строежа на сгради.

Въпреки че национална детска болница няма, "в Здравна инвестиционна компания за детска болница" АД има структурирани осем отдела (с незнайно колко служители), Съвет на директорите (2 души) и изпълнителен директор. Всички те получават възнаграждения за полагания труд (пардон, за целодневното въртене на синджирчета)", пише Методи Шамов.

Юристът уточнява, че за 4-те години от създаването си дружеството има няколко процедури за обществени поръчки (от които 2 са за избор на доставчик на банка за осъществяване на финансови услуги по отношение на дружеството), както и сключен договор с "Главболгарстрой" на стойност 100 млн. лв. за изграждане на болницата.

"Тази година медицинската (и най-вече фармацевтичната) мафия в България направи опит под сурдинка да получи разрешение да изгради частна детска МБАЛ. (На пръв поглед не е лошо като идея, с тази разлика, че родителите ще трябва да заплащат допълнителни "услуги", а цялото общество - надути цени за материали и лекарства.)", пише още той за казуса с изграждането на частната детска болница "Мама и аз". 

Шамов задава и няколко въпроса във връзка "с горната мрачна хронология":

1. Кому беше необходимо за създаването на държавна детска МБАЛ учредяване на търговско дружество с n-на брой лица, получаващи възнаграждения?

2. Липсата на срок на съществуване на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" АД означава ли, че "строителите на съвременна България" нямат намерение (което, впрочем е видно) в обозримо бъдеще да създадат функционираща държавна МБАЛ?!

3. Кое налага цената на строежа на болницата да е 100 млн. лв. (Само груб строеж, евентуално до "шпакловка и замазка")?

4. Налице ли са финансови и всякакви други отчети (с обяснения за всеки разход), изготвени от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" АД и предоставени ли са публично?

5. Знае ли какви функции изпълнява Прокуратурата на Република България изпълняващият длъжността "главен прокурор", какво означава сериозен обществен интерес, безстопанственост и т.н., или предпочита да занимава обществото с еврота, нотариуси и подобни престъпно-битово-еротични сценарии?

6. Имат ли деца и внуци ръководните органи на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" АД, министър-председателите от 2020 г. насам, членовете на Министерския съвет и членовете на всички държавни и общински органи и институции, от които зависи пускането в експлоатация на държавна детска МБАЛ? Къде се лекуват понастоящем децата и внуците им?

7. Колко още обществото ни трябва да чака създаването на модерна държавна детска МБАЛ? Апропо - помислиха ли "управляващите" кой ще лекува и ще се грижи за децата ни в бъдещата държавна детска МБАЛ?

8. Не на последно по важност място - Господ забавя, но не забравя и наказанието се налага през поколение.

Гл. ас. д-р Методи Шамов е роден в гр. София. През 2004 г. завършва Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Социалната държава – теоретико-правно изследване“. От 2014 г. до момента заема академична длъжност „главен асистент“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Методи Шамов е член на редакционната колегия на международното научно списание „Centrum“.

През периода 2010 – 2019 г. е работил в отделите „Правно осигуряване“ и „Спорове“ в Патентно ведомство на Република България. През този период той е водил курсове за представители по индустриална собственост и е бил член на изпитните комисии за представители по индустриална собственост. Член е на Асоциацията на преподавателите по индустриална собственост. Д-р Шамов е член на Адвокатска колегия – Видин и е действащ адвокат.

В преподавателската област д-р Шамов се интересува от теоретични въпроси в областта на Общата теория на правото, Теорията на държавата, Правото на индустриална собственост, Конституционното и Административното право.

Източник: offnews.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини