От х:

Днес в x:

110 години Съдебна палата в Крумовград

С указ № 24 от 17 октомври 1913 г. на цар Фердинанд е бил открит Гюмюрджинския окръжен съд  в чиито район влизали мировите съдилища от съотвените околии – Гюмюрджина, Скеча (Ксанти), Дедеагач, Даръ-Дере (Златоград), Егри – Дере (Ардино), Пашмакли (Смолян), Кошу – Кавак (Крумовград), Софлу и Ортакьой (Ивайловград).

НА 15 АПРИЛ (по стар стил) или 27 АПРИЛ (по нов стил) 1914 ГОДИНА ХРИСТО БАЛДЕВ Е ВСТЪПИЛ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЪВ МИРОВИ СЪДИЯ В КОШУКАВАШКИЯ МИРОВИ СЪД И ФАКТИЧЕСКИ ОТТОГАВА Е ЗАПОЧНАЛ ДА ФУНКЦИОНИРА СЪДА. ПЪРВОНАЧАЛНО Е БИЛ НАСТАНЕН В СГРАДАТА НА БИВШИЯ КОНАК .

По това време съставът на Кошукавашкия мирови съд е бил следния :

мирови съдия

секретар

преводчик (преводач)

още на следващия месец са били назначени разсилен и книговодител

Първият мирови съдия е работил в нашия съд до ноември 1914 г.

Следващите титуляри мирови съдии в нашия съд подредени по хронологичен ред са: ФИЛИП ГРОЗДАНОВ, ХРИСТО МИХАЙЛОВ, КИРИЛ ЛЕСЕВ, ПАНАЙОТ БОСТАНДЖИЕВ, КОСТАДИН АНГЕЛОВ, СТЕФАН САХАРОВ, МАНОЛ ДИМИТРОВ, МИХАИЛ ВАНГЕЛОВ, ЯНЮ СТАМОВ. КРЪСТЮ Г. ПОПОВ, В.Д.СТАЛЕВ, СПАС МАРКОВСКИ, ВЕНЕЧКО ПЕТЕВ,   ЕМИЛ ВЪЛЧЕВ, ГОРАН КОНЯРСКИ, ИВАН ВИЧЕВ, КИРИЛ КИТАНОВ И СТЕФАН ДИМИТРОВ.

По заместване и.д. мирови съдии са били: ВАСИЛ ДРАГУЛЕВ, БАРЗАНОВ, Т.КУКУМЯВКОВ, ГУДЕВ, НАЙДЕН КИРКОВ  И ЯНКО КИРКОВ.

Фактически до 1920 г. съдът е бил в състава на Гюмюрджинския окръжен съд и след откриването на Кърджалийския окръжен съд през 1920 г. преминава към него.

Последният мирови съдия Стефан Димитров, който напуска длъжността на 21 .12. 1934 г., след приемане на Наредбата – закон за устройството на съдилищата става временно изпълняващ длъжността околийски съдия до идването на 21 .12. 1934 г. на Благой Костов, който е първия титуляр околийски съдия в нашия съд и служи като такъв до август 1935 г. 

На 16 август  1937 г. е била направена първата обща ревизия на съда, когато е служил  СТЕФАН НИКОЛОВ, който се явява втория титуляр околийски съдия. в резултат на тази ревизия е било направено предложение от инспектор ИВАН БЪКЪРДЖИЕВ към Министерство на правосъдието за построяване на сграда за нуждите на съда, тъй като по това време съдът се е помещавал в общинска сграда, която не е осигурявала необходимите условия за нормалното му функциониране.  Много скоро е получено одобрение на това предложение, като в съществуващата тогава програма за изграждане на нови съдебни палати в ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ е било предвидено изграждане на такава и в град Крумовград. За целта през 1938 г. са дарени от Община  Крумовград и от Мюсюлманското вероизповедно настоятелство два имота съответно от 524 кв. метра и от 116 кв. метра на Фонд “Съдебни сгради” към Министерство на правосъдието. Много скоро през 1940 година е била завършена, оборудвана и пусната в експлоатация Съдебната палата, в която се помещава и понастоящем съда .

По това време съставът на съда е бил следния :

околийски съдия

секретар – касиер

архивар

деловодител - призовкар

нотариален книговодител

разсилен

Подредени по хронологичен ред, следващите околийски съдии са: АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ БЛАГОЕВ, ПАВЕЛ ХРИСТОВ КОСТОВ, ДРАГАН ПЕНЕВ ГРУЕВ, ИВАН П.ПЕТРАНОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ МЮФТИЕВ, КОСТАДИН АЛ. РАБАДЖИЙСКИ, МАРКО ХР. РАМБАКОВ, СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ НИКОЛОВ, ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТАМАТОВ И МИХАИЛ МЕНЕВ МИХАЙЛОВ, като последния след приемането на закона за устройство на съдилищата става и първия народен съдия в нашия съд.

По заместване и.д. околийски съдии са били: КРУМ МЛАДЕНОВ КАСАБОВ, ГЕНЧО ГЕНЧЕВ, КРУМ ШОПОВ, ИВАН ДЕЧЕВ, ИЛИЯ ИЛИНСКИ И НИКОЛА НИКОВ.

През периода от края на 1952 г. до приемането на новата Конституция от 1971 г. и Закон за устройство на съдилищата (обн. — ДВ. бр. 23 от 19.III.1976), народни съдии са били: НИКОЛА ТРИФОНОВ НИКОЛОВ, НИКОЛА ПЕТКОВ МИТЕВ, ДИМИТЪР ДИМОВ ГЕНЕВ, ВАСИЛ ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ, НИКОЛА ТРИФОНОВ НИКОЛОВ, ИВАН НАЧЕВ НИКОЛОВ, БОРИС ПЕТРОВ ЦАНОВ И МУСТАФА ЕМИН ЕМИН, който е встъпил в длъжност на 02 .03. 1970 г. и е работил до 23 .11. 1983 г., като е бил първия районен съдия и председател на съда.

През същият период и.д. народни съдии са били: ГАНЧО ЛАЗАРОВ, БОРИС КАНТУТИС, ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ, МАРКО СТОЙКОВ И ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ.

Тогава съставът на съда е бил следния :

народен съдия

адм.секретар

архивар – регистратор

нотариален книговодител

прислужник

чистачка

До встъпването на 18 .01. 1984 г. в длъжност на ТОДОР ДИМИТРОВ ХАДЖИДИМИТРОВ, по заместване са работили: МАРКО СТОЙКОВ, ВЕСКА ПУЛЕВА, ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ, Й. ЦВЕТКОВА, Н. ПЪРВАНОВ, СИЙКА ЗАМОВА, ЗЛАТКА ДЕДЕВА И ТОНКА БАЛТОВА. ТОДОР ХАДЖИДИМИТРОВ е работил до 01 .09. 1989 г. като впоследствие МИЛАН МИЛАНОВ е работил по заместване. От 8 януари 1990 г. до февруари 1994 г. районен съдия и ръководител на съда е МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА. След това по заместване са били ЗДРАВКО МАРИНОВ, ЙОРДАН ГЕРОВ, ВАЛЕНТИН СПАСОВ, ДЕЯН СЪБЕВ И  ГЕОРГИ МИЛУШЕВ.  От 13 .03. 1995 г. до 28 .02. 1997 г. районен съдия и председател на съда е ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ, който е сменен от МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА, като тя работи в съда до 18 .07. 1998 г. впоследствие за изпълняващ длъжността е назначен ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕРОВ. На 15 .03. 1999 г. встъпва в длъжност районен съдия и председател на съда ИВАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ, който заема тази длъжност до 20 .11. 2014 г. когато встъпва на тази длъжност МАРИН МИТКОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ, който и понастоящем я заема.

Първият съдебен пристав НИКОЛА СТ. ПЕТРОВ постъпил на служба през ноември 1915 г., когато е поставил началото на съдебното изпълнение в съда като приставство, впоследствие става съдебно – изпълнителен участък и през 1926 г. ИВАН ВЪРБАНОВ става пръв съдебен изпълнител.

Следва да се отбележи, че на 16 .08. 1999 г. е назначена за съдия - изпълнител НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, която от 08 .05. 2000 г. встъпи в длъжност на отпусната втора бройка районен съдия и я заема до 15 .05 2001 г. На освободеното й място от 03 .12. 2001 г. встъпи в длъжност МАРИН ЧОРБАДЖИЙСКИ.

На 01 .06. 2001 г. е назначен за съдия изпълнител – МОХАМАД ГУЛАБ, който работи на тази длъжност и като държавен съдебен изпълнител до 01 .10. 2011 г., а от 01 .04. 2013 г. като и.д. а впоследствие от 12 .03. 2014 г. и досега като титуляр държавен съдебен изпълнител работи ФИКРЕТ ХАБИБ.

За първи съдия по вписванията е назначена на 18 .04. 2005 г. АСЯ АНГЕЛОВА, която работи на тази длъжност до месец август 2022 г. и от 1 септември 2022 г. и досега длъжността е заета от ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ.

В настоящият момент в съда работят 9  служители :

административен секретар

главен счетоводител

системен администратор

секретар - протоколисти - 2

съдебен деловодител

съдебен архивар

призовкар и шофьор

В историята на съда има доста интересни моменти, които се виждат  от наличните в архива му документи:

В писмо от 23 .06. 1952 г е упоменато, че в съда има нотариат и съдебно – изпълнителен участък.

Видно от друго писмо от 02 .09. 1952 г. в него е посочено, че в съда е имало три пишещи машини, от които са направени писмени образци, като едната е обозначена с марка „Индермоод“ и е било направено уточнение, че най – много се пише с пишеща машина марка „Бижу“ и дори писмото е било написано с нея.

Не може да не се отбележи и факта, че през периода 2008 – 2010 г. беше напълно обновена материално – техническа база и сградата на Съдебната палата, която напълно отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Благодарение на това съдиите и служителите разполагат с много добри условия за работа, както подобава на един малък европейски съд – чист, стегнат, подреден, а даже и красив, тъй като в него се прелива по елегантен начин минало и настояще.  По този начин е осигурен реален достъп на всеки гражданин, организация или юридическо лице до бързо, ефективно и  справедливо правосъдие.

Накрая искам да подчертая, че и през цялата си 110-годишна история съдът в град Крумовград винаги е съществувал и функционирал нормално и ефективно в рамките на закона, защитавайки интересите на гражданите и обществото.

Иван Йорданов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини