От х:

Днес в x:

Най-висок дял неграмотни има в групата 45-54 години

Най-висок дял неграмотни в община Първомай има сред хората във възрастовата група 45-54 години и той е 1,57%.

Следващата възрастова група по дял на неграмотните е 35-44 години – 1,27%.

Данните бяха представени преди дни и са от проучване на Института по пазарна икономика.

Макар и невисок, този дял е в групите от най-трудоспособното население. На фона на свитото предлагане и голямо търсене на труд, всеки потенциален работник е важен за развитието на българската икономика. Владеенето на български език – поне на най-базово ниво – е сред основните изисквания за активирането на останалите извън пазара на труда хора и ограмотяването им следва да е важна политическа цел. 

За страната процентът на неграмотни хора е 1,26% , но той  достига до 11% в община Твърдица, и по 10% в Крушари и Мъглиж.

 При най-малките - децата между 9 и 14 години – делът на неграмотните е 1,25%.

В Първомайско този процент е най-нисък в групата между 15 и 24 години – 0,47%. За сравнение – в същата тази група в Перущица процентът е 28.

 Следват групата 55-65 години – 0,79%. А 25-34 и над 65 години делът е почти равен – малко над 0,9%.

Прави впечатление, че няма зависимост между делът на неграмотните и възрастта – той не се увеличава или намалява с нея.

Изводът, който правят изследващите от ИПИ е, че при младежите за грамотността е отговорно най-вече училището, но връщането на по-възрастните към усвояването на фундаментални умения като четене и писане по-скоро се пада на бюрата по труда и работодателите. Успехът ще е и тясно обвързан с политиката за интеграцията на ромите. 

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини