От х:

Днес в x:

Част от землището на Градина попада в новообявената защитена зона "Река Омуровска"

Със заповед на министъра на околната среда и водите  е обявена защитена зона  „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадаща частично на територията на община Първомай в землището на село радина. Река Омуровска преминава и през регулацията на село Крушево, но тази част от територията се изключва от защитената зона.

Защитена зона  е с площ 8 191,050 дка и е разположена в землищата на  община Братя Даскалови- обл, Стара Загора и  общините Брезово и Първомай, , обл. Пловдив.

В заповедта за обявяване са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Актуална информация за защитена зона „Река Омуровска“ е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ 

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини