От х:

Днес в x:

Общината ще подмени още 2500 варела за отпадъци

Да бъдат закупени още съдове за събиране на битови отпадъци, реши Общинският съвет, Първомай. По силата на Закона за управление на отпадъците се прогнозира, че на местната хазна ще бъдат възстановени средства в размер на 182 429 лв. без ДДС.

С тях предстои да бъдат закупени 2500 употребявани контейнери тип “Кука“, с вместимост 240 л. Тяхната прогнозна стойност е 50,65 лв. за брой или общо  126 625 лв. без ДДС.

Предвидено е снабдяването и с 80 броя съдове тип „Бобър“. Тяхната вместимост е 1100 л. Според проучването на пазара, цената им ще е 697,55 лв. без ДДС или това са 55 804 лв.

С предвидените дейности се цели ефективно и ефикасно управление на дейностите с отпадъци, по ефективното им събиране, подобряване и опазване чистотата на околната среда. В общината има около 5000 варела, част от които вече са подменени. Така поетапно ще бъдат заменени всички счупени съдове. Опитът показва, че макар и втора употреба, черните варели са значително  по-здрави и е оправдано закупуването им.

Предстои провеждането на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Първомай” по 2 обособени позиции – за съдове тип „Кука“ и за съдове тип „Бобър“.

Средствата са отразени в Бюджета за 2024г. на община Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини