От х:

Днес в x:

Местният парламент в Кърджали отпуска помощ за лечение на 11 тежко болни кърджалийци

В Община Кърджали постъпиха 13 заявления-декларации, за отпускане на еднократна помощ от лица със заболявания и с необходимост от лечение.

            На 01.02.2024 г. се проведе заседание на комисията, определена със Заповед №1735/28.12.2023 г. на Кмета на Община Кърджали  на основание чл.16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица  и семейства от Община Кърджали. Комисията разгледа всички постъпили заявления-декларации и се произнесе с решение, конкретно за всяко заявление:

            - 11 от лицата, които са подали заявление-декларация, отговарят на условията за отпускане на  еднократна финансова помощ.

 - 2 от лицата, които са  подали заявление-декларация, не отговарят на условията за отпускане на еднократна помощ

            Решението на комисията е отразено в Протокол  №58 от  01.02.2024г.

            Във връзка с гореизложеното, предлагам след обсъждане Общинският съвет да приеме следното,се казва в докладна на кмета Ерол Мюмюн до Общинския съвет.Той предлага следното решение: 

                                                                                                                               

            Общинският съвет дава съгласие  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата, предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация  на  лица, подали заявления, както следва:

1. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-136/09.01.2024г., с диагноза: „Ендометриум. Недиференциран карцином на ендометриума със сквамозна диференциация  и огнищна саркоматозна компонента.“ петстотин / лв.;

2. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-212/11.01.2024г., с диагноза: „Юношески пауциартикуларен артрит, колянна голям пищял /тибиа/ колянна става. Епилепсия, неуточнена. Други и неуточнени гърчове.“ хиляда/ лв.;

3. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-243/12.01.2024г., с диагноза: „Реконвалесценция след друго лечение. Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии. Последици от МСБ.“

4. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-259/15.01.2024г., с диагноза: „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става. Счупване на бедрена шийка, закрито.“

5. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-275/16.01.2024г., с диагноза: „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза. Мозъчен инфаркт причинен от неуточнена оклузия или стеноза на церебрални артерии. ИМИ в БДСМА. Левостранна хемипареза.“  

6.

7.

8. На дете със Заявление с Вх.№ 94-00-412/23.01.2024г., с диагноза: „Диагностика и лечение на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години. Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити. Болест на Хиршпрунг, пострезекционен синдром – късо дебело черво.“

9. На жена със Заявление с Вх.№ 94-00-520/25.01.2024г., с диагноза: „Карцином на панкреаса. Състояние след панкреато- дуоденална резекция.Умерено диференциран дуктален аденокарцином на глава на панкреаса. Диафрагмална херния без непроходимост или гангрена. Мастна дегенерация на черния дроб, некфалифицирана другаде.“

10. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-535/26.01.2024г., с диагноза: „Злокачествено новообразувание на простатата. Локално авансирал Ту на главата на панкреаса. Локорегионални лимфни възли. Малигнена стеноза на дуктус холедохус. ПСТ. Ендоскопско протезиране с UC SEMS.“

11. На мъж със Заявление с Вх.№ 94-00-627/31.01.2024г., с диагноза: „Са пулмонис. Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб. Ст пост биопсиам. Мета пулмонис ет супрареналис. Ст пост ХТ. Обс мета церебри. Ст пост фотонотерапиам.“

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини