От х:

Днес в x:

Бюджетите на НЗОК и ДОО влизат на второ четене в парламента

В предстоящите две извънредни пленарни заседания в понеделник и вторник народните представители ще гласуват на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО, както и промените в Конституцията.

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание вече прие на второ четене бюджета на НЗОК.

Народните представители приеха предвидените в проекта на МФ приходи и трансфери в проектобюджета на НЗОК в размер на 8 163 353 100 лв. Бяха приети и предвидените разходи и трансфери в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. за здравноосигурителни плащания.

Депутатите решиха здравната вноска да не бъде увеличена и да се запази на стойност 8% като в резерва на Здравната каса за следващата година са заложени 238 млн. лв. Депутатите приеха, че през 2024 г. ще бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. За здравноосигурителни плащания са предвидени 7,63 млрд. лева. За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 567 млн. лв., за дентална помощ – над 330 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 261 млн. лв., а за болнична помощ – 3,5 млрд. лв.

Прие се трансферите от Министерство на здравеопазването да бъдат в размер на 173,8 млн.лв. като те ще бъдат за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето - 26,8 млн.лв.; дейности за здравно неосигурени лица по Закона за здравето – 8,8 млн.лв.; суми по Закона за здравното осигуряване (доплащане на разликата на намалените потребителски такси за пенсионери) – 16,0 млн. лв.; дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст и на лица над 18-годишна възраст от Закона за здравето – 72,2 млн. лв., а помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 55,0 млн. лв.

Комисията прие да увеличи размера на помощните средства да се увеличат с 5 млн. лв като вероятно заради това решение прекрояването на Бюджет 2024 ще бъде неизбежно.

Комисията по бюджет и финанси към НС прие на второ четене и бюджета на ДОО.

Депутатите приеха, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за следващата година ще е в размер на 24,343 млрд. лева. Освен това те одобриха държавата да събере осигуровки в размер на 12,73 млрд. лева.

Народните представители приеха размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по същия кодекс за 2024 г. да бъде в размер на 780 лв.

Депутатите отхвърлиха предложените от финансовия министър Асен Василев размери на месечния осигурителен доход за 2024 г.

Народните представители приеха предложения максимален месечен размер на осигурителния доход да бъде 3 750 лв., но отхвърлиха минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица да бъде в размер на 933 лв., както и отхвърлиха предложението от МФ минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и
тютюнопроизводители да бъде в размер на 933 лв. С това решение народните представители оставиха минималния месечен размер за горепосочените показатели със стойностите им от тази година.

Поради настъпил хаос и неразбирателство в бюджетна комисия тези няколко предложения бяха прегласувани няколко пъти, а в крайна сметка се взе решение тези предложения да бъдат гласувани по-късно.

За сметка на това приеха предложението от МФ за дневни размери на обезщетението за безработица за 2024 г., а именно - дневният минимален размер на обезщетението за безработица да бъде в размер на 18 лв., както и дневният максимален размер на обезщетението за безработица да бъде в размер на 107,14 лв.

Народните представители приеха минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2024 г. Те решиха размерът й от 1 януари до 30 юни да бъде 523,04 лв., а от 1 юли до 31 декември – 580,57 лв.

Депутатите приеха размерът на еднократната помощ по Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2024 г. да бъде в размер на 540 лв. 

Източник: dariknews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини