От х:

Днес в x:

31 422 лева събра през юни РИОСВ-Пловдив от наложени глоби и санкции

През юни експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 236 проверки на 221 обекта, като 92 от тях са извънредни.

За този период  в институцията са постъпили 66 сигнала и 12 жалби от граждани, на които екипите са реагирали своевременно.

Събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции през месеца са 31 422 лева.

Съгласно законовите разпоредби 7 540 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като община Куклен е получила най-голям приход от наложени санкции.

През месец юни РИОСВ – Пловдив е издала шест наказателни постановления на дружества, чрез които е наложила санкции и глоби на обща стойност 19 700 лева, като средствата ще постъпят в сметката на институцията в следващ период.

Екоинспекцята е сключила и 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред е  наложила имуществени санкции с общ размер 7 700 лева.

За установени нарушения на екологичното законодателство експерти на инспекцията през месеца са съставили шест акта и са изпратили две покани за съставяне на акт.

Сред нарушителите са предприятие в гр. Стамболийски, притежаващо комплексно разрешително, което е допуснало нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове - носители на интензивно миришещи вещества в атмосферата, цех за производство на метални конструкции в с. Крумово, извършвал дейност без необходимата регистрация в публичен регистър и предприятие за производство на велосипеди в с. Рогош, непредставило изискуем отчет в срок.

Съставени са актове и на две производствени предприятия от с. Труд, общ. Марица и от гр. Сопот за нарушения на Закона за водите, след като при извършен мониторинг на отпадъчните води е установено, че стойностите на измерените показатели надвишават индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителните им.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците са връчени два акта на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписания за почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания в района на пречиствателната станция за отпадъчни води в града и в с. Триводици. Нарушител е и физическо лице от същото село, който е съхранявал излезли от употреба МПС без издаден от РИОСВ – Пловдив разрешителен документ.

През топлия месец юни зачестиха случаите на нерегламентирано запалване на отпадъци на територията на град Пловдив и района и съответно получените в инспекцията сигнали за миризми и задимяваме вследствие на тях. РИОСВ – Пловдив засили контрола и даде предписания на кмета на Пловдив за стриктно спазване на отговорностите му, почистване на замърсени с отпадъци терени и строги мерки срещу нарушителите.

В резултат на бързите действия на експертите за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 7 бедстващи животни от защитени видове – керкенез, кълвач и пет екземпляра от вида бял щъркел.

По случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 година РИОСВ - Пловдив съвместно с партньорски организации проведе активна кампания, насочена към екологичното възпитание на подрастващите.

Източник: Asenovgrad.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини