От х:

Днес в x:

„Райкомерс Конструкшън“ЕАД работи с безизкопна технология по Водния цикъл в Кърджали

Инж. Людмил Лазаров, търговски директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД пред Кърджали бг вести

Строителните дейности по втория етап на Водния цикъл в Кърджали са приключили. Проектът „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 67 762 390 лв., като безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 49 750 793 лв. Бенефициент по проекта е „ВиК“ ООД – Кърджали. Част от проекта е обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“, който се изпълнява от Обединение „Перперек 2020“ ДЗЗД, в което „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е водещ партньор и лидер. Потърсихме инж. Людмил Лазаров, търговски директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, за да ни разкаже повече за предизвикателствата, с които са се сблъскали строителите по време на реализацията, и приложените технологии:

- Какви са ангажиментите на фирма „Райкомерс Конструкшън“ към проекта за Водния цикъл на Кърджали?

  „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е участник и водещ партньор в Обединение „Перперек 2020“ ДЗЗД . За обекта „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Кърджали“ проектантските фирми в обединението имаха ангажимент да проектират и упражняват авторски надзор, а строителните – да изградим водопроводната инфраструктура . Дължината на новоизградената мрежа е близо 12км, като това включва и четири преминавания през градската река и две преминавания под река Арда.

- На какъв етап са СМР?

   Всички строителни дейности по обекта са завършени в края на месец февруари. В момента тече едногодишен срок за отстраняване на евентуални скрити дефекти или възникнали аварии, както и функционален мониторинг на обекта. 

- Колко километра водопроводи подменихте?

Точната дължина на положените водопроводни тръби е 11 515,82м.

- Коя бе най-трудната операция по полагане на водопроводи в Кърджали?

         Предизвикателствата бяха свързани преди всичко с координацията на процесите. В град Кърджали се извърши подмяна на вътрешно градски довеждащи водопроводи с голям диаметър, като най–малкият бе  Ф 250мм, а най-големият - Ф 500мм. При всеки един от тях трябваше много внимателно да се обмисли и изготви детайлен план при спиране на водата за направата на връзките със съществуващите водопроводи, за да не останат големи зони без водоснабдяване. Самата направа на водопроводните възли и връзките със съществуващите водопроводи изискваше стегната организация, добро планиране и концентрация на екипите, за да се възстановява водоснабдяването в рамките на работния ден и да се намали неудобство за живущите в града.

        

Проучването и локализирането на съществуващата водопроводна мрежа, и реконструкцията на водопроводите в най-старата част на града – централна градска част (около покрития пазар на гр. Кърджали, където последната реконструкция е извършена преди повече от 50 години!) беше едно от големите предизвикателства.   Отделно, осигуряването на ежедневен достъп (сутрин и вечер) на търговците и собственици на магазини до обектите им, за да имат възможност да работят, също бе сериозно затруднение за ефективната работа на екипите ни.

Не можем да не отбележим съдействието и подкрепата на ВиК Кърджали в проучванията на вече съществуващата ВиК мрежа -  успяхме в рамките на 40 дни да подменим близо 1км водопровод с диаметър Ф 315мм, както и два пъти да  преминем въздушно над дерето на реката. Изградихме и 25 метра водопровод по безизкопна технология   под покрития пазар, като  успяхме да го завършим в рамките на 5 дни, без да нарушим ежедневието на гражданите и достъпа им до търговските площи.

Затруднения срещнахме и при улиците и булевардите с интензивен трафик, попадащи в обхвата на строително монтажните дейности. С добро планиране, подготовка и стриктно придържане към определения график, изпълнихме строителните дейности бързо, в срок и с минимално отражение върху динамиката и ежедневието на гражданите на гр. Кърджали.

          

- Какво е предимството на безизкопната технология?

За нас, за Райкомерс, това е инвестиция в бъдещето, защото безизкопните технологии са от една страна, възможност за възложителя за  ефективно изразходване на финансовия ресурс, а от друга - това е инструмент, с който ние като строители бихме могли да допринесем за намаляването на негативното отражение, което строителният процес има върху околната среда - и с намаляването на количеството на строителните отпадъци, и с намаленото количество на отработените газове, които строителните машини изхвърлят, дори и с намаляването на затрудненията за гражданите, които всяко строителство неизбежно носи.

Технологията на Хоризонтално Насоченото Сондиране (HDD) позволява полагането на нефто- и газопроводи, водопроводи, канализации и телекомуникационни системи през естествени и изкуствени препятствия, като реки, езера, магистрали, жп линии и язовири –  минавайки под тях и без нарушаване на тяхната цялост.

- Има ли друг град в България с толкова мащабен проект и с такива ангажименти на Вашата фирма?

         С гордост можем да заявим, че само през последната година завършихме успешно мащабни ВиК инфраструктурни проекти на територията на градовете  Русе,  Ямбол и Враца, а към момента работим усилено в гр. Смолян и гр. Банкя. Денонощно поддържаме и отстраняваме аварии  по водопроводната мрежа на повече от 1/3 от територията на гр. София. В 32-годишната ни история можем да се похвалим с успешното изграждане и реконструкцията на ВиК инфраструктура в почти всички области на страната, както дори и извън нея.

- Какви са неудобствата създавани от безизкопната технология?

Неудобствата са минимални, но като всяка технология, така и безизкопната има своите ограничения, в случая предимно при тежки почвени условия. Всеки от нас знае, че едно затваряне на улица или булевард е неприятно, но когато това се случи за два или три дни, при това частично, вместо с месеци, трябва да го приемем по-скоро за положително, а не за неудобство. За обекта ни в гр. Кърджали  имахме затруднения във връзка с естествените геоложки условия в този регион (скалисти почви), които преодоляхме, благодарение на добрата екипна работа, висок професионализъм и натрупания многогодишен опит и практика в безизкопното полагане, както и разбира се, на най-модерното оборудване. 

Въпросите зададе:Георги Кулов

Източник:Строител

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини