От х:

Днес в x:

Консултации и допълнително обучение за учениците по Новата наредба за приобщаващо образованието

Децата и учениците ще имат повече възможности за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации според Новата наредба за приобщаващото образование, която беше гласувана от Правителството днес. С нея се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. По темата с допълнителните часове се набляга върху предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците, които са с изявени дарби.

Наредбата урежда намаляването на бумащината при задълженията на екипите за подкрепа за личностно развитие, така те ще имат повече възможност за директна работа с децата.

Регламентира се ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Определя се ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование.

Чрез новата Наредба центровете за специална образователна подкрепа вече ще работят директно с образователна институция, като ще помагат за тези от децата и учениците, които имат специални образователни потребности, но не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.

Засилва се и координацията между образователната система и тази за закрилата на детето.

Красимира Славова

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини