От х:

Днес в x:

22 °C

КТПП: Малки компании могат да получат финансиране за трансграничното сътрудничество с Гърция

Трансграничното сътрудничество (ТГС) между България и Гръция се развива все по-активно. В момента са отворени едновременно две покани за подаване на проекти, подкрепящи по взаимнодопълващ се начин малките и средните предприятия (МСП) от трансграничните региони на двете страни.Това съобщават от Кърджалийската търговско-промишлена палата.

Конкурс до 15 юли 2019 г.

До 15 юли 2019 г. е удължен срокът за прием на проектни предложения по петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Тя е по приоритетна ос 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти,информират още от палатата.

Допустимият трансграничен регион, в който трябва да се регистрирани фирмите за България, включва областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а за Гърция - областите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес.

Кой може да кандидатства

КТПП информира,че допустимите кандидати и партньори са юридически лица, които са новорегистрирани или съществуващи МСП, със седалище и дейност в допустимия по програмата регион. В едно проектно предложение следва да участват по едно МСП от всяка от партниращите държави, т.е. по едно българско и едно гръцко МСП, които са независими едно от друго.

Партньорите следва да упражняват дейност в следните области и групи икономически сектори (по NACE codes 2008 с български аналог КИД 2008): Производство на хранителни продукти, Текстилна индустрия, Здраве, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни материали от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.

Всички възможни комбинации на партньорство между предприятия от секторите на производството, търговията и услугите в горните области са допустими. Препоръчително е поне един от партньорите да е производствено предприятие. При всички случаи дейността на партниращите си предприятия трябва да е сходна или допълваща се и това да е обосновано в проектното предложение.

Партньорите следва да си сътрудничат в известен степен за разработването и изпълнението на предложения инвестиционен проект (напр. с персонал или финансиране, или използването на суровини/материали/междинни продукти) или в използването на ноу-хау/технологии/патенти, резултати от научни изследвания и т.н. Това сътрудничество трябва да бъде документирано - например чрез споразумение за стратегическо сътрудничество, сключено за целите на проекта, или чрез други съществуващи споразумения за такова сътрудничество.

За какво може да се кандидатства

Според КТПП допустимите инвестиции са:

- за създаване на нови предприятия и в съществуващи предприятия

- за разработване на нови продукти/услуги, включително развойна дейност, осигуряване на патенти, закупуване на авторски и лицензионни права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и др.

- насочени към увеличаване на заетостта в съществуващите предприятия; намаляване на разходите за производство и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията

- насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилно минимално производство (количества), което да позволява на предприятията да имат достъп до по-големи пазари

- насочени към подобряване качеството на продуктите/услугите и към достъп до нови пазари или пазарни сегменти.

Допустимите разходи включват: дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, превозни средства и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал (за съществуващи или новоназначени служители - до 15% и до 2 години), разходи за консултации и услуги, свързани с изпълнението на проекта (до 20 хил. евро на проект), участие в специализирани изложения и др.

Максималната продължителност на проектите е до 3 години.

Общият бюджет на поканата възлиза на 10 млн. евро, от които 30% са насочени към новосъздадени МСП.

Стойността на даден проект трябва да бъде между 300 хил. и 600 хил. евро, от които 65% са субсидия и 35% собствен принос на кандидатите. Всеки от партньорите следва да има дял от поне 40% в бюджета на инвестиционния проект и може да получи субсидия до 200 хил. евро по режим de minimis. По програмата се допуска авансово плащане в размер на 40%, междинно и окончателно плащане.

Конкурс до 6 септември 2019 г. 

Шестата покана е насочена към финансиране на проект в рамките на същата приоритетна ос 1: "Конкурентен и иновативен трансграничен регион", но с инвестиционен приоритет: "Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори".

Целта на интервенцията по тази покана е да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на системи и дейности за подкрепа на бизнеса. Очакваните дългосрочни въздействия от проектите са свързани с насърчаване на предприемаческата култура за създаване на нови бизнес инициативи и укрепване на факторите от значение за предприемаческия успех, бизнес стабилността и развитието.

Допустимите кандидати са заинтересовани страни, чиято основна функция (според учредителния им документ) е свързана с предоставяне на подкрепа на предприемачеството. Бенефициери могат да бъдат национални институции с изключителни компетенции в сферата на целите на поканата, публично-правни организации, неправителствени организации, университети, изследователски центрове и други образователни заведения. За разлика от Петата покана при Шестата покана дружества с търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране.

Всеки проект трябва да включва поне по един партньор от всяка от партниращите си държави (България и Гърция) със седалище в допустимата трансгранична територия на програмата. При определени условия е допустимо участие и на партньори, локализирани извън допустимата територия. Максималният брой проектни партньори за едно предложение е шест. Всеки партньор трябва да има ясна роля в разработването и изпълнението на проекта. Всеки кандидат може да участва само в едно проектно предложение.

Допустимите дейности включват инвестиции в инфраструктура за подкрепа на бизнеса и системи и/или меки мерки, например услуги за крайни потребители – съществуващи бизнеси или потенциални предприемачи.

Общият индикативен бюджет на поканата в 7 млн. евро. Минималният бюджет за проект е 250 хил. евро, а максималният – 700 хил. евро.

Продължителността на проектите е до 2 години след датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Процесът по подаване на проектите по шестата покана включва две фази. За първата проектите трябва да бъдат подадени не по-късно от 15:00 часа на 6 септември 2019 г. в единичен запечатан плик. Доказателство за навременно подаване е само входящият номер, издаден от управляващия орган (УО). Втората фаза предвижда подаване на проектното предложение чрез интернет базирана платформа MIS, което следва да бъде осъществено не по-късно от 60 дни след датата на уведомителното писмо, с което УО кани съответните партньори да подадат проектното си предложение.

* Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)
Коментирай

За да добавите коментар, трябва да ползвате браузър с поддръжка на JavaScript или да позволите използването на JavaScript в браузъра си, ако то е спряно.
Впишете се с профила си, за да използвате разширените възможности при писане на коментари!
Captcha изображение
Екипът на Haskovo.NET ви благодари, че използвате кирилица. Отговорността за коментарите е на коментиращите. Сайтът не носи отговорност за коментарите, тъй като модераторите нямат техническа възможност да проверяват коментари 24 часа в денонощието. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от редакторите на сайта при установяването на този факт. Можете да докладвате за нередности и неподходящи коментари с иконата след "Отговор" - "Докладвай за нередност"

Хороскоп за 22.08.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Изведете на предна позиция дисциплинираността си в службата. Находка за всеки работодател е да има такъв човек като вас в екипа си. Посветете се на кариерата си, тя е вашата стихия днес. Обърнете внимание и на здравето си, в последно време ви създава притеснения. Нужно е да бъдете по-отговорни и към семейството си.
22.08.2019

Хороскоп за Телец

Телец
Многото ви ангажименти днес може да ви направят раздразнителни и нетърпеливи в очакванията ви. За да е по-спокойно около вас не взимайте спонтанни решения, с бързата си мисъл ще изпреварвате околните и това може да ви противопостави на тях. Свършете предвиденото и си дайте малко отдих.
22.08.2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Ще разпределите времето си така, че да е достатъчно и за работата, която има да свършите, и за общуване с близки хора. Ще получите ценни съвети, които до голяма степен ще улеснят задачите ви и ще ви направят водещ в делото ви, стига да се вслушате в тях. Доверието ви е оценено и се връща многократно.
22.08.2019

Хороскоп за Рак

Рак
За успеха трябва да се работи. Ако съумеете да извлечете поука от предишни грешки и не допускате повторението им – вече сте постигнали много. Любовта и вниманието на любимия човек ви дават кураж и вдъхновение. На отдавна започнат проект вече му се вижда има края, нужно е още съвсем малко.
22.08.2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес ще постигнете голям делови успех, който ще затвърди положението ви на работното ви място. Имате основания за радост, но не бива да забравяте и за следващата си стъпка, която може да се окаже решаваща. Харчете разумно, не купувайте излишни вещи.
22.08.2019

Хороскоп за Дева

Дева
Занимаващите се с творческа дейност ще имат интересни изяви пред широката публика. Търсещите предизвикателства ще имат вълнуващи преживявания, които ще ги зареждат с енергия и вдъхновят да разкриват повече от добрите си страни. Ако се поддадете на чужди внушения, рискувате да влезете в конфликт с близък на сърцето ви човек.
22.08.2019

Хороскоп за Везни

Везни
Ще се чувствате натоварени с работа, но резултатите си заслужават. Ако се занимавате с бизнес, бъдете предпазливи при работа с пари и други ценни предмети. Личните си проблеми не споделяте с всеки, бъдете дискретни към себе си и към хората от обкръжението ви. Очаровани ще останете от нечие внимание и това ще ви накара да се почувствате чудесно.
22.08.2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
В личния ви живот ще настъпи объркване, породено от разминаването между очаквано и действително случващо се. Проявете разбиране и търпеливо изчакайте момента за решителни действия.
22.08.2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Контактите ви с деловите партньори днес са на ниво и резултатите няма да закъснеят. Ако стихията ви е търговията имайте предвид, че начинанията свързани с чуждестранни фирми през днешният ден са доста рисковани. Сега е момента да разведрите климата в семейството.
22.08.2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Ще бъдете обладани от съмнения към всичко, с което се сблъсквате днес. Но така ще загубите от очарованието на изненадата. Правете неща, което ви се харесват. Организирайте си среща с хора, които обичате, и които ви обичат. Това ще ви зареди с енергия и желания за повече развлечения.
22.08.2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Този ден ще ви зарадва с много приятни емоции и добро настроение. Приемате леко нещата, които се случват около вас, като предпочитате да отговаряте позитивно на всичко. Отношенията ви с любимия човек са прекрасни, за което можете да сте благодарни и на собствените си усилия. Ще останете очаровани от предложението, което получавате днес.
22.08.2019

Хороскоп за Риби

Риби
Днешният ден е много ползотворен за вас в творческо отношение. Имате доста интересни идеи, които трябва да разработите и дооформите. Не пренебрегвайте съветите на вашите близки и не мислете, че чуждото мнение непременно е погрешно. Добри новини свързани с предстоящи бизнес-сделки.
22.08.2019
Последни новини