От х:

Днес в x:

Шеф казва на своя работник Бай Колю да се подготви добре, защото утре ще идва Първанов. Той се приготвил добре. Идва Първанов и започва да се прегръща и здрависва с Бай Колю. На другия ден началникът казва на Бай Колю пак да се подготви добре, защото щв идва президента на Русия Медведев. Бай Колю се подготвя. Идва Медведев и започва да се прегръща и здрависва с Бай Колю. На другия ден шефа казъл на Бай Колю че ще го земе с него на посещение при папата. Отиват при папата и застават в центъра на площада.
Папата:
- Това там Бай Колю ли е? Да се качи при мен.
Качил се Бай Колю говорил, говорил с папата и като слязъл видял шефа си в бесъзнание. След 2 месеца шефа се оправил и казва на Бай Колю:
- Че познаваш Първанов - приех го, че познаваш Медведев - приех го, че познаваш папата - приех го, но неможах да издържа когато един японски журналист ме попита: ”Кой е този горе до Бай Колю?”.

от 2 гласа
Последни новини