От х:

Днес в x:

Мутра решил да става ловджия. Казали му, че за ловджилък трябва и куче. Почнал да разпитва насам-натам и разбрал, че един човек имал добре обучено куче за ловене на птици. Отишъл при него, да купува кучето. Стопанинът се опъвал в началото, но като му казали 5 000 марки и кандисал.
Взело борчето кучето и заминало. След два дена идва обратно да връща кучето и си иска парите.
- Върни си ми парите! Това куче е дефектно! Не ще да лови пилета.
- Как дефектно! Знаеш ли колко пилци съм изловил с него?
- Не знам! Мисля, че е дефектно, ама щом казваш, че работи, може пък аз ниско, да съм го хвърлял...

от 0 гласа
Последни новини