От х:

Днес в x:

23 °C

Попитали американският президент.
- Колко е дохода на едно средно американско семейство? (в левове)
-1000 лева.
- А колко са нужни да живее това семейство добре?
- Ами 500 лева.
- А какво правят с другите 500 лева.
- А не знаем, нас политиците това не ни интересува.
Попитали българския президент.
- Колко е дохода на едно средно българско семейство.
- 500 лева.
- А колко са нужни на това семейство да живее добре?
- Ами 1000 лева.
- А какво правят за да намерят другите 500 лева?
- А нас политиците това не ни интересува.

от 0 гласа
Последни новини