От х:

Днес в x:

-2 °C

Предлага за
22,500 лв.

2804.Парцел в регулация, разположен в Източна Индустриална Зона на гр.Хасково.

Обява №55344

2804. Инвестиционен производствен имот, представляващ парцел в регулация, разположен в Източна Индустриална Зона на гр.Хасково. 

Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА АТРАКТИВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ / УПИ / - за "производствено и/или друг вид заствояване", ситуиран в Източна Индустриална Зона на гр.Хасково.

Имотът е разположен в близост до "ЖП ГАРА - гр.ХАСКОВО", с лице на широк обслужващ път с трайна настилка, със следните характеристики :

 • площ : 1125.00 кв.м.
 • ВиК и Ел. комуникации - в близост до границата на имота, с възможност за присъединяване
 • лице на широк обслужващ път, откъм Източната страна на имота: 30.00 метра
 • лице на път, откъм Северната страна на имота : 38.78 метра
 • лице на път, откъм Южната страна на имота : 40.30 метра
 • лице на път, откъм Западната страна на имота : 27.00 метра
 • равен терен
 • местност на разположение на имота : "ГАРА ДВИЖЕНИЕ"
 • трайно предназначение : Урбанизирана територия
 • начин на трайно ползване : "ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ"

Подходящ за :

 • производствена дейност
 • складова база
 • смесен тип застрояване
Последни новини