От х:

Днес в x:
Предлага за
20,000 лв.

2843. Урегулиран поземлен имот - за жилищно застрояване, разположен в ж.р.Каменец.

Обява №55847

2843. Урегулиран поземлен имот / УПИ / - за жилищно застрояване, разположен в ж.р.Каменец на гр.Хасково 

Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ - ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ, ситуиран в ж.р."Каменец" на гр.Хасково.

Парцелът е разположен с широко лице на обслужващ път с трайна асфалтова настилка, зониран в близост до "Ракиен Казан" на гр.Хасково, със следните характеристики :

 • площ : 707.00 кв.м.
 • трайно предназначение на територията : Урбанизирана зона
 • начин на трайно ползване : За друг вид застрояване
 • лице на асфалтов път, откъм Източната страна на имота : 10.00 метра
 • електричество - в близост до границата на имота, с възможност зо присъединяване
 • изграден собствен водоизточник

Параметри на застрояване :

 

 • плътност на застрояване - 60 %
 • кинт - 40
 • озеленени площи - 12 %
 • ниско жилищно застрояване - до 10 метра височина
 • трайно предназначение - урбанизирана територия
 • начин на трайно ползване - жилищни територии

 

Последни новини