25 °C

Димо Стоянов: Има два мотива за развод: мъжът пий и бий, а жената - хойка

Димо Стоянов, председател на хасковската адвокатска колегия

- Адвокат Стоянов, от 1 октомври влиза в сила новият семеен кодекс. Какви са новите моменти в него?

- Почти няма промяна в начина на слючване на брак, в отношенията между съпрузи, деца, роднини. Промени се възможността да има разделност в имуществените отношения на съпрузите. Досега задължително всичко придобито по време на брака беше семейна имуществена общност, без значение как е придобито. Изключения правеха дарения или наследство, които оставаха лична собственост. Сега се предвиждат две възможности за разделност. Законът дава право, ако съпрузите изберат по собствено желание, да бъдат на досегашния ред- на семейна имуществена общност. Могат да изберат режим на разделност- само с подаване на една декларация. Тя се заверява нотариално и се вписва в регистъра за сключения брак.

- Какво регламентира тази декларация?

- Който купи -независимо дали къща или телевизор, остава негова собственост. Третият вариант е предбрачният договор. Можем да го наречем и брачен, защото няма пречка такъв договор да се слючи и след брака. При семейна имуществена общост в някакъв период от брака съпрузите могат да подпишат договор, с който да уредят отношенията си. При новобрачните договорът се заверява нотариално, дава се на длъжностното лице при сключване на брака и той по служебен път го вписва в Агенцията по вписванията. За да знаят всички трети лица, които имат някакъв интерес към тези имоти и имущества, чия собственост са те.

- Ако при развод придобитото е семейна имуществена общност, то ще се разделя както и досега.

- Ако съпрузите не направят декларация за разделност или не сключат брачен договор, се счита, че всичко придобито по време на брака е общо. Тук обаче има една малка промяна. Отваря се вратичка. Казва се, че невиновният за развода съпруг може да претендира за по-голям дял и по-голям принос. Макар че няма пречка и другият съпруг, макар и виновен, да докаже по-голям принос- получено наследство, подарък от родителите. Досега можеше да се доказва по-голям дял. Сега се говори за значителен принос. Вече трябва да се доказва не само по-голям, но и значителен принос от другия.

- Какво означава значителен принос?

- Това означава някакво тълкование от съда, който ще преценява дали приносът на единия е значителен, за да му даде по-голям дял от имуществото.

- На кого се отсъждат в случай на развод апартамент или автомобил, записани на името на фирмата на единия от съпрузите?

- Вещи, недвижими имоти, които са във връзка с упражняването на определено занятие на единия от съпрузите, са лична собственост. Може един от съпрузите да доказва принос. Но няма как да стане, тъй като бъркаме в търговското право.

Въпреки че, ако фирмата е закупила апартамент на собствено име, но другият съпруг е дал свои лични средства под форма на кредит например, може да търси средстава, но не и собственост.

- От 1 октомври паричните влогове автоматично остават на името на титуляра на сметката.

- Така е, макар че съпругът, който не е титуляр на сметката, при евентуална раздяла може да доказва принос в този влог. Това може да се изразява в труд, грижи за семейстовото и децата и т.н. Въпрос на доказване.

- Има ли възможност предбрачните договори да се променят във времето?

- Няма проблем за това. Но договор се променя, когато всички страни са съгласни. Възможно е този договор да е подписан под натиск , под заплаха, с измама, но това се доказване. В него може да има клаузи, които да противорчат на закона, на морала. Това дава възможност този договор да се променя по съдебен ред.

- Новият семеен кодек предвижда ли различни срокове за развод?

- Не. Може да се избяга изцяло помирителното заседания. Казва се, че на всяко едно положение от делото страните могат да се сключат помирение. Това означава, че още на първото заседание, което до сега се водеше помирително, могат да се разведат по споразумение. Което до сега беше невъзможно. Макар че понякога се допускаше в изключителни случай, когато съдът приемаше, че няма нужда от помирително заседание в случай на фактическа раздяла.

- Има ли разлики при разводите по исков ред?

- Има. До сега съдът задължително се произнасяше по вина за разтройството на брака. Сега вече ще се произнася, само ако има такова искане от една от страните.

- Панаирите в заседателната зала ще бъдат по-малко.

- Би трябвало. Това не зависи толкова от съда. Защото съдът приема, че вина имат и двамата. Разводът е повече емоционална работа, отколкото юридическа.

- Коя е най-нелепата причина, която ваши клиенти са посочвали за искане на развод?

- Има много странни бракове. Сключват брак и след два дни искат да се развеждат, защото не се познавали и не можели да се търпят вкъщи. Какво ли не съм слушал. Защото мъжът хъркал или пък, че жената не сервирала масата, както майка му.

Това обаче не мога да го напиша в молбата, защото ще се смеят всички, защото не е причина за основателно и непоправимо разстройство. Ако видите молбите за развод- мъжът пий и бий, а жената ходика и не се грижи за семейството. Това са 90 процента от исковите молби за развод.

- Колко ще струва разводът?

- От 1 януари минималният адвокатският хонорар е 500 лева. Държавната такса е 10-12 лева. Ако е развод по взамно съгласие, може да се наема един адвокат.

- Каква според новия семеен закон е минималната издръжка за дете?

- Една четвърт от минималната работна заплата. Това означава, че не може да е по-малка от 60 лева. От там насетне може да стигне до 5 000 лева, ако се докажат доходи.

Досега в семейния кодекс се казваше, че съпрузите си дължат издръжка, обаче беше трудно да се докаже, че едният съпруг дължи издръжка на другия. В спорзуменията пишехме формално, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг. Сега вече се дава възможност да се търси издръжка от невиновния съпруг. Тази издръжка обаче е определена за срок от три години.

- Най-скъпият ви развод?

- Нямам такъв. Но мои колеги са ми споделяли за суми от порядъка на 6 000 лева.

Интервю на Христина Котларска


Хороскоп за 22.05.2018

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби
Моля, изберете зодия
Последни новини